Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 00748]
 

 
 

Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 00748
 
Titel : Hulpconstructie voor Sterkteproeven en vermoeiingsproef op vleugels van de Fokker F28 Fellowship / Support structure for Strength and fatigue tests on wings of the Fokker F28 Fellowship
Instituut : NLR
Locatie : Marknesse
Datering : 1967
Bijzonderheden : De sterkteproeven en de vermoeiingsproef, die het NLR in nauwe samenwerking met Fokker op vleugels van de Fokker F28 Fellowship uitvoerde, kregen duidelijk gestalte in de sterktehal in de Noordoostpolder. Grote stalen portalen werden opgebouwd, waarin de vleugel werd opgelegd en waaraan tevens de hydraulische vijzels voor het aanbrengen van de belasting werden bevestigd. De oplegging van de vleugel geschiedde op een zodanige wijze dat de buigstijfheid van de twee relatief zware spanten, die zich ter plaatse van de voorligger en de achterligger in de romp bevinden, in de proef zo goed mogelijk werd nagebootst. Voor het aanbrengen van de belasting werden 10 hydraulische vijzels gebruikt, die ieder afzonderlijk geregeld konden worden. De krachten van de vijzels werden met behulp van hefboomstelsels, zgn. “dennenbomen”, gelijkmatig verdeeld over ca. 250 punten van de vleugel. De verbinding van de “dennenbomen” met de vleugel kwam tot stand hetzij door rubber "pads", die op de vleugelhuid waren geplakt, hetzij door metalen strippen, die waren vastgeklonken aan de neusribben van de vleugel. De hefboomstelsels waren zo gedimensioneerd, dat in iedere doorsnede van de vleugel waar zich een rib bevindt, het buigmoment, het torsiemoment en de dwarskracht de gewenste waarden bereikten. De aangebrachte belastingen werden gemeten met rekstrookdynamometers. Tijdens de sterkteproeven werd de rek in 500 punten van de vleugelconstructie met hulp van rekstroken gemeten (DRAAS, zie ook Beeldbankfoto 00747).
The strength and fatigue tests, which NLR carried out in close collaboration with Fokker on the wings of the Fokker F28 Fellowship, were clearly defined in the strength hall in the Noordoostpolder. Large steel gantries were erected, in which the wing was laid down and to which also the hydraulic jacks for applying the load were attached. The wing was laid down in such a way that the bending stiffness of the two relatively heavy frames, which are located at the forward and aft end of the fuselage, was simulated as closely as possible in the test. For the application of the load, 10 hydraulic jacks were used, each of which could be controlled individually. The forces of the jacks were evenly distributed over about 250 points of the wing by means of leverage systems, so-called "pine trees". The connection of the booms to the wing was achieved either by rubber pads stuck to the wing skin or by metal strips riveted to the wing's nose ribs. The lever systems were dimensioned so that in each cross-section of the wing where there is a rib, the bending moment, the torsion moment and the transverse force reached the desired values. The applied loads were measured with strain gauge dynamometers. During the strength tests, the strain in 500 points of the wing structure was measured with the help of strain gauges (DRAAS, see also photo 00747).

Referentie:
Jaarverslag NLR 1967, p. 27;

Zie ook Beeldbankfoto's 00177, 00466 en 00747.
 
Fotograaf :
Collectienaam :
Rubriek : Constructies en materialen
Subrubriek : Beproevingsapparatuur
Categorie : Foto: z/w
Achterkant afbeelding :
Afmetingen :
Rapportnummer :
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 14 november 2021