Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 02750]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 02750
 
Titel : Windtunnelmodel fregat Van Speyk Klasse / wind tunnel model frigate Van Speijk class
Fabrikant : NLR
Aanschafdatum :
Beschrijving : In 1966 bestelde de Koninklijke Marine Westland Wasp helikopters, speciaal ontworpen om te opereren van fregat type schepen, zoals de Nederlandse Van Speijk klasse. Het was noodzakelijk om de operationele limieten te bepalen voor het opereren van de Wasp vanaf dit schip. Het NLR speelt al meer dan vijftig jaar een prominente rol bij het uitvoeren van alle stappen bij deze helikopter-schip kwalificaties:
1. bouwen van een windtunnelmodel van het schip (zie foto);
2. windtunnelproeven naar het gedrag van rookgassen uit de schoorsteen over het helikopterdek en naar het windveld om het schip;
3. onderzoek naar de nauwkeurigheid van het wind meetsysteem van het schip;
4. bepalen van de bewegingseigenschappen van het schip;
5. vaststellen van de besturingseigenschappen van de helikopter in de hover;
6. uitvoeren van vliegproeven aan boord in allerlei weercondities, waarbij helikopter en schip ge´nstrumenteerd zijn.
De uitkomst is een overzicht van de limieten voor de relatieve windrichting en snelheid voor start/landing tijdens dag en nacht operaties.

In 1966 the Royal Netherlands Navy ordered Westland Wasp helicopters, specifically designed to operate from frigate type ships, such as the Dutch Van Speijk class (foto). It was necessary to determine the operational limits for the combination Wasp and Van Speijk. Already more than fifty years NLR plays a prominent role in performing all steps in these helicopter-ship qualifications, whereby helicopter and ship are instrumented:
1. building a wind tunnel model of the ship;
2. wind tunnel testing to identify the presence of exhaust gases from the funnel above the helicopter deck and assessing the wind flow pattern around the ship;
3. investigating the accuracy of the ships wind measuring system;
4. studying the ships movements at sea;
5. assessing the helicopter flight characteristics in the hover;
6. execution of flight trials with the ship in all kind of weather conditions, while helicopter and ship are instrumented.
The outcome is a set of limitations for the relative wind direction and speed at take off/landing during day and night operations.
 
Museumnummer : 0275
Rubriek : Aerodynamica
Subrubriek : Windtunnelmodellen
NLR registratienr. :
Afmetingen :
Type :
Serienummer :
 
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 januari 2020