Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 12351]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 12351
 
Titel : Transducer tijdcodegenerator 9150 / Transducer Time Code-Generator Datum 9150 (+Mount.Tray)
Fabrikant : Datum Inc.
Aanschafdatum : 1979-12-13
Beschrijving : Een tijdcodegenerator maakt een elektrisch signaal waarin de tijd van de dag met een resolutie van 1 milliseconde digitaal is gecodeerd. Dit signaal werd gelijktijdig met meetwaarden van het vliegproefmeetsysteem vastgelegd, zodat een grafiek van die meetwaarden tegen de tijd kon worden gemaakt. Omdat voor meetgegevens van verschillende bronnen deze zelfde tijdbasis wordt gebruikt, kunnen de metingen onderling worden vergeleken, bijvoorbeeld snelheid tegen hoogte van het vliegtuig.
De hier getoonde tijdcodegenerator werd bediend met een control box (zie ook database nr. 01961) waarmee de tijd en het dagnummer werden ingesteld. Het NLR gebruikte in het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) het eerste cijfer van de tijd echter niet om een dagnummer, maar om het zgn. metingnummer binnen een serie opeenvolgende metingen vast te leggen.
Het seriële digitale uitgangssignaal van de tijdcodegenerator werd op één van de 14 parallelle sporen van een data recorder geregistreerd (zie ook database nr. 07301).

A time code generator creates an electrical signal in which the time-of-day is digitally coded with a resolution of 1 millisecond. This signal was recorded simultaneously with measurement values from the flight test measurement system, so that a time graph could be made of these measurement values. Because this same time base is used for data from different sources the measurements can be compared with each other, for example speed vs. altitude of the aircraft.
The time code generator shown here was controlled from a control box (see database no. 01961) to set the time and the day number. In MRVS (Measuring, Recording and Processing System) NLR however did not use the first digit of the time to record a day number, but to record the so-called run number in a series of consecutive measurement runs.
The serial digital output of the time code generator was recorded on one of the 14 parallel tracks of a data recorder (see also database no. 07301).
 
Museumnummer : 1235-1
Rubriek : Luchtvaartuigen
Subrubriek : Vliegproefinstrumentatie
NLR registratienr. : 42.090.10.0013
Afmetingen :
Type : 9150-1509
Serienummer : 577
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 mei 2019