Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 14911]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 14911
 
Titel : RMDU DDMX-2 / RMDU DDMX-2
Fabrikant : Teledyne Syst
Aanschafdatum : 1982
Beschrijving : De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 20121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt ("geconditioneerd") om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze DDMX module was er één van en diende ertoe om discrete aan/uit schakelsignalen in de RMDU in te voeren en daar om te zetten in een logische "1" of "0". Er konden 24 signalen worden aangesloten op één module. Het omslagpunt lag vast en werd bepaald door vaste componenten op de kaart. Voorbeelden van dit soort signalen zijn de standen van schakelaars in het boordsysteem van het vliegtuig.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 20121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable ("conditioned") for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This DDMX module was one of them and serves to input discrete on/off switching signals into the RMDU and to convert them into a logical "1" or "0". Up to 24 signals could be connected to one module. The transition level was fixed and determined by components on the board. Examples of these types of signals are the positions of switches in the on-board system of the aircraft.
 
Museumnummer : 1491-1
Rubriek : Luchtvaartuigen
Subrubriek : Vliegproefinstrumentatie
NLR registratienr. : -
Afmetingen : L=17cm, B=8cm, H=1cm
Type : 839719-2
Serienummer : 32
 
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 05 november 2019