Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 15100]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 15100
 
Titel : RMDU SMS mux Bus Interface / RMDU SMS mux Bus Interface
Fabrikant : NLR
Aanschafdatum : 1990
Beschrijving : De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 20121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU
Dit Store Management System (SMS) bus interface was daar één van. Hiermee konden geselecteerde datawoorden worden afgenomen van de digitale communicatiebus in een militair vliegtuig tussen het on-board systeem en het store systeem voor opname in de RMDU output.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 20121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This Store Management System (SMS) bus interface was one of those. The interface took selected data words from the digital communication bus between the on-board system and the store system in a military aircraft for insertion into the RMDU output.
 
Museumnummer : 1510
Rubriek : Luchtvaartuigen
Subrubriek : Vliegproefinstrumentatie
NLR registratienr. : -
Afmetingen :
Type : 9015/9016
Serienummer : -
 
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 mei 2019