Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 15131]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 15131
 
Titel : RMDU TCG kaart / RMDU TCG card
Fabrikant : NLR
Aanschafdatum : 1996
Beschrijving : De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 20121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze door het NLR ontwikkelde Tijd Code Generator (TCG) module was daar één van. De module diende om een gestandaardiseerde digitale tijdcode (met de “tijd-van-de-dag”) afkomstig van een Tijd Code Generator (zie ook database nr. 12351) in te kunnen voegen in de output van een RMDU. Voor de grote MRVS systemen werd een andere methode gehanteerd om de tijd te kunnen correleren met de meetgegevens (nl. een apart TCG tijdspoor op een tape recorder) maar voor kleinere systemen kon een dergelijke embedded time handig zijn.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit,see database no. 20121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This Time Code Generator (TCG) module, developed by NLR, was one of them. The module was used to insert a standardized digital time code (with the "time-of-day") from a Time Code Generator (see also database no. 12351) in the output of an RMDU. For the larger MRVS systems, a different method was used to correlate time with the measurement data (namely a separate TCG time track on a tape recorder), but for smaller systems such an embedded time could be useful.
 
Museumnummer : 1513-1
Rubriek : Luchtvaartuigen
Subrubriek : Vliegproefinstrumentatie
NLR registratienr. : -
Afmetingen :
Type : IE93012A
Serienummer : -
 
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 mei 2019