Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 16330]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 16330
 
Titel : RMDU PSFU filter / RMDU PSFU filter
Fabrikant : Teledyne Syst
Aanschafdatum :
Beschrijving : De frequentie-inhoud van analoge signalen dient vóór digitalisatie begrensd te worden om zgn. aliasing-fouten te voorkomen. Hiertoe wordt het sensorsignaal via een elektrisch laagdoorlaatfilter aan de A/D converter aangeboden. In het ideale geval is de afsnijcurve oneindig steil en is er geen fase verandering. In dat geval kan de digitalisatiefrequentie beperkt worden tot 2x de hoogste frequentie die vóórkomt in het te meten sens or signaal. Deze eigenschappen zijn echter niet te bereiken met praktische elektrische filters. Het ongewenste gevolg van sub-optimale filtering is de noodzaak om de digitalisatie-frequentie te verhogen in een mate die afhangt van de eigenschappen van het filter. Het was dus van belang om zo goed mogelijke filters toe te passen, qua steilheid, maar ook wat betreft fasegedrag. Dit 4e orde Butterworth filter, ontwikkeld door Teledyne Controls, was daar één van.
Het had een selecteerbare versterkingsfactor (1x – 1024x) en een afsnijfrequentie die bepaald werd door componenten op het board. De versterkingsfactor werd zo gekozen dat het de volle schaalbereik van de A/D converter maximaal werd benut. Deze versie is door het NLR gekocht zonder de “afsnij-componenten” om met de filters te kunnen experimenteren.
De filters werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s), zie ook database nr. 20101. De gefilterde uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 20121).
Voor andere typen zie ook database nr. 13185, 14990, 15000, 15010 en 15020.

The frequency content of analog signals must be limited before digitizing in order to prevent so-called aliasing errors. For this purpose the sensor signal is supplied to the A/D converter via an electrical low pass filter. Ideally, the cut-off curve is infinitely steep and there is no phase change. In that case the digitizing frequency can be limited to 2x the highest frequency in the sensor signal to be measured. These properties however cannot be achieved with practical electric filters. The unwanted result of sub-optimum filtering is the need for increasing the digitizing frequency to an extent depending on the properties of the filter. It was therefore important to use the best possible filters in terms of steepness and phase behaviour. This 4th order Butterworth filter developed by Teledyne Controls was one of those. The board featured a selectable gain (1x – 1024x) and a fixed cut-off frequency set by components on the board. The actual gain was chosen for the filter output to match the full scale sensitivity of the A/D converter. This version was bought by NLR without those “cut-off components” and was used for experimental purposes.
The filters were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs), see also database no. 20101. The filtered outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 20121).
For other models see also database no. 13185, 14990, 15000, 15010 and 15020.
 
Museumnummer : 1633
Rubriek : Luchtvaartuigen
Subrubriek : Vliegproefinstrumentatie
NLR registratienr. : -
Afmetingen :
Type : 846820-1
Serienummer : 1477
 
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 mei 2019