Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 20101]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 20101
 
Titel : RMDU PSFU / RMDU PSFU
Fabrikant : Teledyne Syst
Aanschafdatum : 1984
Beschrijving : De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 20121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de verschillende sensoren in het vliegtuig waren in het algemeen echter niet in een vorm die geschikt was voor rechtstreekse opname in de digitale datastroom van de RMDU. De sensor output diende eerst gefilterd of bewerkt te worden (‘signaal conditionering”). Hiervoor waren, afhankelijk van het sensorsignaaltype, verschillende schakelingen beschikbaar.
Afhankelijk van het aantal sensoren, hun type of locatie in het vliegtuig waren er diverse mogelijkheden om de elektronica voor de signaalconditionering te installeren. Ten eerste binnen de RMDU zelf met aparte signaal conditioneringskaarten, maar als er veel van dit soort signalen waren, was het lonend om de signaalconditionering te combineren in een aparte kast, zoals deze Pre Sample Filter Unit (PSFU). De geconditioneerde (analoge) uitgangssignalen van deze unit waren efficiënt in de RMDU in te voeren en verder te verwerken.
Voor voorbeelden van verschillende soorten PSFU signaal conditionering zie ook database nr. 15010, 13185, 14970, 15030, 15050, 15060, 14990, 16330, 15000 en 15020. Een aantal van deze schakelingen was afkomstig van de fabrikant van de PSFU en de RMDU, Teledyne Controls. Andere werden door het NLR ontwikkeld in samenwerking met Teledyne of op eigen NLR initiatief en vergrootten de flexibiliteit van de inzet van de PSFU.
Één PSFU kon filters bevatten voor maximaal 64 sensoren. Een PSFU werd in het vliegtuig ondergebracht in een PSFU Junction Box (zie ook database nr. 13191).

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 20121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977-1994. The electrical output from the different sensors in the aircraft in general were not suitable for direct incorporation into the digital output of the RMDU and had to be “conditioned” first by special signal conditioning electronics. To this purpose quite a number of different signal conditioning circuits were available.
Depending on the number of sensors, their type or location in the aircraft, various options existed for installing the signal conditioning electronics. Firstly within the RMDU itself using dedicated signal conditioning cards, but if there were many sensors it could become worthwhile to combine the signal conditioning in a separate cabinet, such as this Pre Sample Filter Unit (PSFU). The conditioned (analog) output from this unit could be efficiently entered into the RMDU and further processed.
Examples of different PSFU filters and other PSFU signal conditioning circuits are database no. 15010, 13185, 14970, 15030, 15050, 15060, 14990, 16330, 15000 en 15020. Some of these circuits were developed and produced by Teledyne Controls, the supplier of the PSFU and the RMDU. Others were developed by NLR in co-operation with Teledyne or on NLR’s own initiative to increase the flexibility of the usage of the PSFU.
One PSFU could contain filters for up to 64 sensors. A PSFU was accommodated in the aircraft in a PSFU Junction Box (see also database no. 13191).
 
Museumnummer : 0265-01
Rubriek : Luchtvaartuigen
Subrubriek : Vliegproefinstrumentatie
NLR registratienr. : -
Afmetingen :
Type : 846811
Serienummer : 023
 
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 02 juni 2019