Homepage SBEN Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1965-1970     

Aantal gevonden objecten : 12   (uit: 164)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00050  
Rekenmachine Marchant TR / Calculator Marchant TR
Algemene hulpapparatuur -- Kantoor           (1965-03-24)    [Marchant]
Elektro-mechanische rekenmachine met meerdere registers waarmee alle rekenkundige bewerking (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) mogelijk waren. Vooral ingewikkelde delingen namen relatief veel tijd in beslag.
Electro-mechanic calculator with several registers. All arithmetic operations (add, subtract, multiply and division) were possible. Complicated divisions took relative much time.

Zie ook object 00040

78.070.00.0038;  
 


2. Database nr.: 00110  
Handpons voor ponskaart / Hand punch for punched cards
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (1969-05-03)    [Wright Line]
Apparaat om handmatig een klein aantal kaarten te kunnen ponsen bij gebrek aan een elektrisch ponsmachine in de onmiddellijke nabijheid.
Device for manually punching a few number of cards when an electrical punch was not available.

Zie ook object 05730 voor een elektrisch ponsmachine
Zie ook object 03360 voor een ponskaartlezer

36.070.00.0048;  
 


3. Database nr.: 00480  
Gyroplatform ELDO / Gyroscopic Platform ELDO
Ruimtevaart -- Raketten           (ca. 1968)    [Ferranti]
Platform met gyroscopen voor bepaling van de stand van de ELDO raket.
Inertial platform with gyroscopes for determination of the attitude of the ELDO launcher

-;  L=12cm, B=12cm, H=12cm (object); L=20cm, B=20cm, H=15cm (mini vitrine); 
 


4. Database nr.: 00540  
Windtunnelmodel Europa 3 raket (links)
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (ca. 1970)    [NLR]
Windtunnelmodel voor hoge snelheidstesten
L=17cm, B=17cm, H=87cm ; 
 


5. Database nr.: 01041  
Calculator HP 45 / Calculator HP45
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (ca. 1967)    [Hewlett Packard]
Elektronisch zakrekenmachine.
Electronic pocket calculator.

Zie ook objecten 00040 en 00050

L=15cm, B=8cm, H=3cm ; 
 


6. Database nr.: 01520  
Calculator / Calculator
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (1970-04-02)    [Hewlett Packard]
Elektronische tafelrekenmachine.
Electronic desk calculator.

Zie ook objecten 00040, 00050 en 01041

36.030.00.0010;  
 


7. Database nr.: 01531  
Rekenmachine hand Facit C1-13 / Calculator Facit C1-13
Algemene hulpapparatuur -- Kantoor           (1965-05-20)    [Facit]
"Rekenmachine" met een slinger bediend na invoer van getallen met cijfertoetsen.

Zie ook Beeldbankfoto 00328 (het Rekenbureau).

78.065.00.0024;  
 


8. Database nr.: 01662  
Gesleepte statische buis / Pressure-Tube Static
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1968-10-25)    [NLR]
Door het vliegtuig gesleepte drukbuis voor het meten van de statische druk.
Pressure tube trailed by an aicraft to measure the static pressure.

Zie Beeldbankfoto 00046 voor gebruiksdoel

42.015.35.0085;  
 


9. Database nr.: 05730  
Ponskaartponsmachine IBM 29 / Punched Card Punching Machine IBM 29
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (1969-03-21)    [IBM]
Machine om ponskaarten aan te maken. De machine vertaalt de toetsaanslagen in gaten in de kaart; een kaartkolom per toets.
Machine to produce computer readable punched cards. The machine translates the key strokes into holes in the card; one column of the card per key.

Zie ook object 00110 voor een handpons
Zie ook object 03360 voor een kaartlezer

36.070.00.0060;  
 


10. Database nr.: 07991  
Transducer versnelling Donner10g / Transducer Acceleration/Vibration Donner 10g
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1968-10-24)    [Systron Donner]
Versnellingen zijn belangrijke meetgrootheden (“parameters”) bij vliegproeven. Ze zijn o.a. een maat voor de krachten die op vliegtuigconstructies uitgeoefend worden. Versnellingen worden gemeten met versnellingsmeters (“accelerometers” / "versnellingsopmemers"). Om een goed inzicht te krijgen in de totale kracht worden de versnellingen in drie, onderling loodrechte richtingen gemeten. Om verstoring van de metingen te voorkomen is de constructie waar de versnellingsmeters op gemonteerd zijn bijna niet vervormbaar. Dit object is zo’n samenstel van drie versnellingsmeters op de drie vlakken van een stabiel aluminium blok. Zij hebben ieder een meetbereik van 10g en leveren een elektrisch signaal dat een maat is voor de versnelling in hun richting.
Accelerations are important measurement parameters in flight tests. They are e.g. a measure of the forces exerted on aircraft structures. Accelerations are measured with accelerometers. To gain a good insight into the total force, the accelerations are measured in three mutually perpendicular directions. To prevent disturbance of the measurements, the structure on which the accelerometers are mounted is almost non-deformable. This object is such an assembly of three accelerometers on the three faces of a stable aluminum block. They each have a measuring range of 10 g and deliver an electrical signal that is a measure of the acceleration in their direction.

42.100.05.0123;  
 


11. Database nr.: 10230  
Remote sensing scanner Infrarood Reconofax / Remote Sensing Camera Infrared Main Unit Reconofax
Avionica -- Remote sensing           (1967)    [Singer]
De infrarood scanner is de voornaamste sensor van de reconofax. Deze werd in de jaren rond 1980 gebruikt.
The infra red scanner is the prime sensor of the reconofax. It was used around 1980.

Zie ook object 11310

-;  
 


12. Database nr.: 15611  
Tapekoffer voor 10,5 Inch reel / Tape-Case For One Reel 10.5 Inch
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1966)    [Siemens]
De tape recorders waarmee de meetgegevens bij vliegproeven werden vastgelegd zoals de AR 700 (zie ook database nr. 07301) gebruikten grote spoelen voor de 1 inch brede tape. Wanneer deze vol waren, konden de tape reels in een veilige omgeving, afgeschermd voor mechanische of magnetische invloeden, worden bewaard en getransporteerd. Hiertoe diende dit soort tapekoffers.
The tape recorders with which the measurement data were recorded during flight tests such as the AR 700 (see also database no. 07301) used large tape reels for the 1 inch wide tape. When these were full, the tape reels could be stored in this case for save transportation, protected from mechanical or magnetic influences.

45.015.00.0002;  
 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 23 maart 2020