Homepage Erfgoednlrcollecties Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1990-1995     

Aantal gevonden objecten : 7   (uit: 174)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Database nr.

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 10790   =   Museumnummer: 1079    
Postzegels: 75 jr NLR op 1e dag enveloppe / First day cover with special stamps 75 years NLR
Mensen -- Memorabilia           (1994)    [PTT]
Eerste dag enveloppe met speciale jubileumpostzegels, vervoerd op 6 april 1994 door het NLR-laboratoriumvliegtuig PH-LAB van Groningen naar Amsterdam. De middelste postzegel toont een windtunnel met vliegtuigmodel.
First day cover with special stamps, transported by laboratory aircraft of NLR (PH-LAB) from Groningen (site of Dutch post organisation) Airport Eelde to Amsterdam (site of NLR) Airport Schiphol.

Zie ook object 10800

-;  
 


2. Database nr.: 10800   =   Museumnummer: 1080    
Postzegelblad: 75 jaar NLR / Flyer for special stamps: 75 years NLR
Mensen -- Memorabilia           (1994)    [PTT]
Postblad met beschrijving van de speciale postzegels bij 75 jaar NLR.
Zie ook object 10790

-;  
 


3. Database nr.: 14270   =   Museumnummer: 1427    
Remote Sensing PHARS gondel mock up / Remote Sensing PHARS pod mock-up
Avionica -- Remote sensing           (1990)    [NLR]
zie object 10000 voor de betekenis van PHARS in het PHARUS project.
see object 10000 for the role of PHARS in the PHARUS project.

Zie ook museumobject 10000 (prototype gondel van PHARUS)

PHARS = PHased ARray Research Synthetic aperture radar

-;  
 


4. Database nr.: 14960   =   Museumnummer: 1496    
DAU RMDU PCU10 WIF / DAU RMDU PCU10 WIF
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1993)    [NLR]
The Remote Multiplexing Digitizing Unit (RMDU, zie ook database nr. 90121) was apparatuur van de derde generatie digitale vliegproef meetsystemen in gebruik bij het NLR. De opvolger was de Programmable Conditioner Unit (PCU) van de firma Aydin (later L-3). De principes waren niet erg verschillend, de elektronica was moderner, dus kleiner en sneller, en de programmering van de aftasting van de sensoren was gebruikersvriendelijker en eenvoudiger te aan te passen.
De PCU’s konden bestuurd en onderling verbonden worden via een “10 Wire InterFace (10 WIF)” en zo met elkaar gesynchroniseerd worden in een master-slave combinatie. De data van de afzonderlijke PCU’s werd dan in één grote data cycle (zie ook beschrijving onder database nr. 90121) opgenomen. Om in zo’n samenstelling ook een RMDU op te kunnen nemen werd dit PCU 10 WIF door het NLR ontwikkeld voor de RMDU.

The Remote Multiplexing Digitizing Unit (RMDU, see also database no. 90121) was equipment of the third generation of digital flight test systems used by NLR. Its successor was the Programmable Conditioner Unit (PCU) from Aydin (later L-3). The basic idea was not very different, the electronics were more modern, so smaller and faster, and the programming of the sensors sampling was more user-friendly and easier reconfigurable.
The PCUs could be controlled and interconnected by means of a "10 Wire InterFace (10 WIF)" and in this way synchronized with each other forming a master-slave combination. The data from the individual PCUs was then included into one large data cycle (see also description under database no. 90121). In order to be able to include an RMDU in such a composition, this PCU 10 WIF was developed by NLR for the RMDU.

-;  
 


5. Database nr.: 14990   =   Museumnummer: 1499    
DAU RMDU PSFU filter 0,5 Hz / DAU RMDU PSFU filter 0.5 Hz
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1994)    [Teledyne Syst]
De frequentie-inhoud van analoge signalen dient vóór digitalisatie begrensd te worden om zgn. aliasing-fouten te voorkomen. Hiertoe wordt het sensorsignaal via een elektrisch laagdoorlaatfilter aan de A/D converter aangeboden. In het ideale geval is de afsnijcurve oneindig steil en is er geen fase verandering. In dat geval kan de digitalisatiefrequentie beperkt worden tot 2x de hoogste frequentie die vóórkomt in het te meten sensorsignaal. Deze eigenschappen zijn echter niet te bereiken met praktische elektrische filters. Het ongewenste gevolg van sub-optimale filtering is de noodzaak om de digitalisatie-frequentie te verhogen in een mate die afhangt van de eigenschappen van het filter. Het was dus van belang om zo goed mogelijke filters toe te passen, qua steilheid, maar ook wat betreft fasegedrag. Dit 0,5 Hz, 4e orde Butterworth filter, ontwikkeld door Teledyne Controls, was daar één van. Het had een vaste afsnijfrequentie en een instelbare gain (1x – 1024x). De versterkingsfactor werd zo gekozen dat het volle schaalbereik van de A/D converter maximaal werd benut.
De filters werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s), zie ook database nr. 90101. De gefilterde uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121).
Voor andere typen zie ook database nr. 13185, 15000, 15010, 15020 en 16330.

The frequency content of analog signals must be limited before digitizing in order to prevent so-called aliasing errors. For this purpose the sensor signal is supplied to the A/D converter via an electrical low pass filter. Ideally, the cut-off curve is infinitely steep and there is no phase change. In that case the digitizing frequency can be limited to 2x the highest frequency in the sensor signal to be measured. These properties however cannot be achieved with practical electric filters. The unwanted result of sub-optimum filtering is the need for increasing the digitizing frequency to an extent depending on the properties of the filter. It was therefore important to use the best possible filters in terms of steepness and phase behaviour. This 0.5 Hz, 4th order Butterworth filter developed by Teledyne Controls was one of those. It featured a fixed cut-off frequency and a selectable gain (1x-1024x) The actual gain was chosen for the filter output to match the full scale sensitivity of the A/D converter.
The filters were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs), see also database no. 90101. The filtered outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121).
For other models see also database no. 13185, 15000, 15010, 15020 and 16330.

-;  
 


6. Database nr.: 15010   =   Museumnummer: 1501    
DAU RMDU PSFU filter Bessel 10 Hz / DAU RMDU PSFU Filter Bessel 10 Hz
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1990)    [NLR]
De frequentie-inhoud van analoge signalen dient vóór digitalisatie begrensd te worden om zgn. aliasing-fouten te voorkomen. Hiertoe wordt het sensorsignaal via een elektrisch laagdoorlaatfilter aan de A/D converter aangeboden. In het ideale geval is de afsnijcurve oneindig steil en is er geen fase verandering. In dat geval kan de digitalisatiefrequentie beperkt worden tot 2x de hoogste frequentie die vóórkomt in het te meten sensorsignaal. Deze eigenschappen zijn echter niet te bereiken met praktische elektrische filters. Het ongewenste gevolg van sub-optimale filtering is de noodzaak om de digitalisatie-frequentie te verhogen in een mate die afhangt van de eigenschappen van het filter. Het was dus van belang om zo goed mogelijke filters toe te passen, qua steilheid, maar ook wat betreft fasegedrag.
Dit 10 Hz 4e orde Besse filter, ontwikkeld door het NLR, was daar één van. Het had een aanpasbare afsnijfrequentie (in dit gevel 10 Hz) en versterkingsfactor (1x – 2048x). De versterkingsfactor werd zo gekozen dat het volle schaalbereik van de A/D converter maximaal werd benut
De filters werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s), zie ook database nr. 90101. De gefilterde uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121).
Voor andere typen zie ook database nr. 13185, 14990, 15000, 15020 en 16330.

The frequency content of analog signals must be limited before digitizing in order to prevent so-called aliasing errors. For this purpose the sensor signal is supplied to the A/D converter via an electrical low pass filter. Ideally, the cut-off curve is infinitely steep and there is no phase change. In that case the digitizing frequency can be limited to 2x the highest frequency in the sensor signal to be measured. These properties however cannot be achieved with practical electric filters. The unwanted result of sub-optimum filtering is the need for increasing the digitizing frequency to an extent depending on the properties of the filter. It therefore was important to use the best possible filters in terms of steepness and phase behaviour.
This 10 Hz, 4th order Bessel filter developed by NLR was one of those. It featured a adjustable cut-off frequency (here set to 10 Hz) and a selectable gain (1x – 2048x). The actual gain was chosen for the filter output to match the full scale sensitivity of the A/D converter.
The filters were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs), see also database no. 90101. The filtered outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121).
For other models see also database no. 13185, 14990, 15000, 15020 and 16330.

-;  
 


7. Database nr.: 15100   =   Museumnummer: 1510    
DAU RMDU SMS mux Bus Interface / DAU RMDU SMS Mux Bus Interface
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1990)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU
Dit Store Management System (SMS) bus interface was daar één van. Hiermee konden geselecteerde datawoorden worden afgenomen van de digitale communicatiebus in een militair vliegtuig tussen het on-board systeem en het store systeem voor opname in de RMDU output.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This Store Management System (SMS) bus interface was one of those. The interface took selected data words from the digital communication bus between the on-board system and the store system in a military aircraft for insertion into the RMDU output.

-;  
 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 13 april 2023