Homepage Erfgoednlrcollecties Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1995-2000     

Aantal gevonden objecten : 3   (uit: 174)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Database nr.

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 15131   =   Museumnummer: 1513-1    
DAU RMDU TCG kaart / DAU RMDU TCG card
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1996)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze door het NLR ontwikkelde Tijd Code Generator (TCG) module was daar één van. De module diende om een gestandaardiseerde digitale tijdcode (met de “tijd-van-de-dag”) afkomstig van een Tijd Code Generator (zie ook database nr. 12351) in te kunnen voegen in de output van een RMDU. Voor de grote MRVS systemen werd een andere methode gehanteerd om de tijd te kunnen correleren met de meetgegevens (nl. een apart TCG tijdspoor op een tape recorder) maar voor kleinere systemen kon een dergelijke embedded time handig zijn.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit,see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This Time Code Generator (TCG) module, developed by NLR, was one of them. The module was used to insert a standardized digital time code (with the "time-of-day") from a Time Code Generator (see also database no. 12351) in the output of an RMDU. For the larger MRVS systems, a different method was used to correlate time with the measurement data (namely a separate TCG time track on a tape recorder), but for smaller systems such an embedded time could be useful.

-;  
 


2. Database nr.: 18250   =   Museumnummer: 1825    
Windtunnelmodel DNW-LST NH90 staartrotor met aangedreven staartrotor / Wind Tunnel Model DNW-LST NH90 Powered Tail Rotor
Aerodynamica -- Windtunnelmetingen           (1996)    [NLR]
Het NLR heeft in 1996 in de Duits-Nederlandse Windtunnel (DNW-LST) proeven uitgevoerd met een schaal 1:4 aangedreven staart rotor model van de NH Industries NH90 helikopter [1]. Het doel was het vaststellen van de effectiviteit van de staartrotor bij onder andere extreme zijwindcondities. Deze zijn bepalend voor de richtingsbesturing van een helikopter. Daarvoor werd het model getest in een groot bereik van een combinatie van windtunnel snelheden en zijwindomstandigheden. Het modelontwerp en -aanmaak is gedeeltelijk uitgevoerd door het Amerikaanse bedrijf Dynamic Engineering Incorporated (DEI)[2].
In 1996 NLR performed in the DNW-LST powered tests on a 1:4 scale tail rotor model of the NH Industries NH90 helicopter [1]. The purpose was to assess the tail rotor efficiency at amongst others extreme crosswind conditions, which determine the directional controllability of a helicopter. Therefore the model was tested in a large number of different wind tunnel speeds and crosswind conditions Model design and production was partly done by the American Company Dynamic Engineering Incorporated (DEI) [2].

Referenties
[1] https://erfgoednlr.nl/pdf/jaarverslagen/1996.pdf - Jaarverslag NLR 1996, Capita Selecta: Development and Testing in the DNW of a Powered NH90 Helicopter Model
[2] C. Hermans, J. Hakkaart, G. Panosetti, G. Preatoni, V. Mikulla, F. Chéry, C. Serr:
The NH90 helicopter development wind tunnel programme, NLR TP 97631

L=120cm, B=31cm, H=93cm ; 
 


3. Database nr.: 18260   =   Museumnummer: 1826    
Windtunnelmodel DNW/LST NH90 rotorblad / Wind Tunnel Model DNW/LST NH90 Rotor Blade
Werkplaatsen -- Mechanische producten           (1996)    [NLR]
Het NLR heeft omstreeks 1995 in de open straal sectie van de Duits-Nederlandse Windtunnel (DNW-LLF) windtunnelproeven uitgevoerd met een aangedreven model van de NH Industries NH90 helikopter[1]. Het model was onder andere voorzien van een geometrisch en dynamisch geschaalde rotorkop en bladen om het gedrag van het rotorsysteem bij hoge snelheid na te bootsen. De composietbladen op de foto zijn gemaakt bij het NLR.
Around 1995 NLR has carried out tests on a powered model of the NH Industries NH90 helicopter in the open-jet section of the German-Dutch Wind Tunnel (DNW-LLF)[1]. The model amongst others was provided with a geometrically and dynamically scaled NH90 rotor hub and blades to represent the rotor system high speed behaviour accurately. The composite rotor blades in the picture here have been produced by NLR.

Zie ook Beeldbankfoto 00395.

Referenties
[1] Jaarverslag NLR 1996, Capita Selecta: Development and Testing in the DNW of a Powered NH90 Helicopter Model

L=188cm, B=17cm, H=4cm ; 
 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 22 april 2023