Homepage Erfgoednlrcollecties Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe objecten op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden objecten : 3   (uit: 174)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1.    2 afbeeldingen
Database nr.: 13840   =   Museumnummer: 1384    
Instrumentenbord 90x90 cm / Instrument Panel 90x90 cm
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie              [NLR]
Dit paneel maakte deel uit van de Automatische Waarnemer. Dit is een opstelling in het vliegtuig waar alle meetsignalen werden herleid tot aanwijzingen op metertjes, die binnen een 90x90 cm oppervlak waren ondergebracht. Deze werden met een filmcamera met tijdsynchronisatie gefilmd om later door werkstudenten te worden uitgelezen. De resultaten daarvan werden daarna in tabellen verwerkt. De tweede carrouselfoto toont twee lamparmaturen voor het verlichten van de te filmen metertjes.
This panel was part of the Automatic Observer. This is a setup in the aircraft where all measurement signals were reduced to indications on meters, which were housed within a 90x90 cm surface. These were filmed with a film camera with time synchronization to be read out later by working students. The results were then incorporated into tables. The second carousel photo shows two lamp fixtures for illuminating the meters to be filmed.

-;  L=90cm, B=90cm, H=20cm ; 
 


2. Database nr.: 15171   =   Museumnummer: 1517-1    
DAU RMDU thermokoppel koudelas / DAU RMDU thermokoppel Cold Junction Unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1983)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Tot de signalen die met de RMDU gemeten en geregistreerd werden, hoorden de zgn. thermokoppelspanningen. Een thermokoppel is een temperatuursensor voor het meten van hogere temperaturen (tot boven 1000 graden) die gebruik maakt van de eigenschap dat twee samengesmolten draden van verschilende metalen (de 'warme las') tussen de niet-verbonden uiteinden (de 'koude' kant, ook wel koude 'las' genoemd) een spanningsverschil (de thermokoppelspanning) opleveren, dat een maat is voor het temperatuurverschil tussen de beide lassen. Deze Thermocouple Cold Junction Unit (TCU, database nr. 15170) bevatte de koude lassen van 16 thermokoppels, had een grote warmtecapaciteit en daarmee een stabiele temperatuur. De thermokoppelspanningen werden vanuit de TCU naar de RMDU gevoerd en daar gemeten. Via een apart meetkanaal werd ook de temperatuur van de TCU (en daarmee van de koude lassen) door de RMDU bepaald. Uit de sommatie van de gemeten verschiltemperaturen en de TCU-temperatuur werden de werkelijke temperaturen in de betreffende meetpunten verkregen.
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). The so-called thermocouple voltages were among the signals that were measured and recorded with the RMDU. A thermocouple is a temperature sensor for measuring higher temperatures (above 1000 degr. C.) that uses the property that two fused wires of different metals (the 'hot junction') between the unconnected ends (the 'cold' side, also called cold junction) produce a voltage difference (the thermocouple voltage) which is a measure of the temperature difference between the two junctions. This Thermocouple Cold Junction Unit (TCU, database no. 15170) contained the cold junctions of 16 thermocouples, had a large heat capacity and therefore a stable temperature. The thermocouple voltages were fed from the TCU into the RMDU and measured there. The temperature of the TCU (and therefore of the cold junctions) was also determined by the RMDU via a separate measuring channel. From the addition of the measured difference temperatures and the TCU temperature, the actual temperatures in the respective measuring points were obtained.

-;  
 


3. Database nr.: 20220   =   Museumnummer: 2022    
Waterfles Sporty People Tap Water (NLR 2019/2119) / Water bottle Sporty People Tap Water (NLR 2019/2119)
Mensen -- Memorabilia           (2018-06-21)    [Dopper]
Bij de opening van de nieuwbouw in Marknesse werden de aanwezige personeelsleden bij vertrek verrast met een drinkfles. Opmerkelijk: het nlr-logo en de jaren "2019 2119".
At the opening of the new building in Marknesse, the staff members present were surprised with a drinking bottle upon departure. Noteworthy: the nlr-logo and the years "2019 2119".

 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 1 september 2023