Homepage SBEN Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Luchtvaartuigen ==> Helikopters     

Aantal gevonden objecten : 4   (uit: 173)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Database nr.

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 02531  
Kolibrie ramjetmotor / Kolibrie ram jet engine
Luchtvaartuigen -- Helikopters              [Kromhout Motoren Fabriek in Amsterdam]
Dit is de Tj-5 ramjet motor van de productiestandaard H-3 van de Kolibrie helikopter. In de motor zorgen twee verstuivers voor een continue verbranding. Het zwaarbelaste beslag waarmee de motor hier rust op de houten constructie is de verbinding van de motor met het uiteinde van het rotorblad. De brandstof, petroleum, wordt via een buis in het rotorblad naar de motor gevoerd. Aan de linkerkant is de inlaat van de motor. De schuine vin aan de bovenzijde is een hulpvleugel en dient om aerodynamisch trillingen van de helikopter te verminderen. De vin verlengt als het ware de rotorbladen, waardoor het door deze motor geleverde extra vermogen kon worden gebruikt om de prestaties van de Kolibrie te verbeteren.
This is the Tj-5 ram jet engine of the production standard H-3 of the Kolibrie helicopter. In the engine two flame holders provide a continuous combustion. The engine is fitted to the wooden support with the heavily loaded lug which is the attachment of the engine to the rotor blade tip. The fuel is ordinary petroleum which is fed to the engine through a tube in the hollow rotor blade. The swept back fin on top of the engine reduces the aerodynamic helicopter vibrations. It is a sort of extension of each rotor blade, so that the extra engine power produced by this engine could be used to improve the helicopter performance.

Zie ook Museumobject 03060 en Beeldbankfoto's 20001 en 20002.

-;  
 


2. Database nr.: 03060  
Kolibrie Tj-5 ramjetmotor (met kleine pijlvleugel) / Kolibrie Tj-5 ramjet engine (with small swept wing)
Luchtvaartuigen -- Helikopters              [Kolibrie]
De motor rust aan de inlaatzijde op een horizontaal vlak; de uitlaatzijde wijst omhoog; de lip met twee gaten dient om de motor te bevestigen aan de tip van het rotorblad.
The engine inlet rests on a horizontal plane; the exhaust points upward; the lip with two holes connects the engine to the rotor blade tip.

Zie ook Museumobject 02531

-;  
 


3. Database nr.: 06691  
Recorder cassette digitaal NLR / Recorder Cassette Digital Nlr
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1980-05-31)    [NLR]
Digitale meetgegevens van vliegproeven met luchtvaartuigen werden op tape vastgelegd. Deze tapes werden na de vlucht op de grond uitgelezen en ingevoerd in computers waarmee de vereiste berekeningen voor de betreffende vliegproef konden worden uitgevoerd. Er bestonden diverse typen recorders waarvan sommigen groot en zwaar waren. De opkomst van de cassette recorder voor muziekopname en –weergave leidde tot het idee om op basis daarvan een digitale recorder te ontwikkelen geschikt voor toepassing in ruimtelijk beperkte omgevingen voor metingen waarbij het om een beperkte hoeveelheid data ging. De meetgegevens werden in een vaste volgorde in blokken op de cassette tape geschreven. Het NLR heeft de behuizing en de besturingselektronica van deze recorder ontwikkeld. Daarbij moest ook voldaan worden aan eisen van temperatuur- en trillingsbestendigheid en aan de ongevoeligheid voor externe elektrische en magnetisch stoorsignalen. De recorder is voor metingen in helikopters en in de eigen NLR-laboratorium vliegtuigen ingezet.
Digital measurement data from flight tests with aircraft were recorded on tape. These tapes were read on the ground after the flight and entered into computers executing the required calculations for the relevant flight test run. There were various types of recorders, some of which were large and heavy. The emergence of the cassette recorder for music recording and playback led to the idea to develop a digital recorder based on the same concept, suitable for use in confined environments for measurements involving a limited amount of data. The measurement data were written in blocks in a fixed order on the cassette tape. NLR has developed the housing and control electronics of this recorder. The requirements for temperature and vibration resistance and the insensitivity to (“compatibility with”) external electrical and magnetic interference signals had also to be met. The recorder is used for measurements in helicopters and in NLR’s own research aircraft.

45.030.00.0148;  
 


4. Database nr.: 13990  
Meteoset / Portable Meteo Set
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1976-01-15)    [NLR]
Op deze meteo-set werden richting en snelheid van de wind op de grond getoond en vastgelegd. Ook de tijd werd geregistreerd. Verder hoorde er een meetmast bij (5 of 10 meter hoog) en sensoren voor het meten van richting (zie ook database nr. 09950) en snelheid van de wind. Dit soort metingen was nodig tijdens start- en landingsmetingen met vliegtuigen en bij vliegproeven met helikopters, o.a. t.b.v. het bepalen van de limieten voor operaties aan boord van marineschepen.
The direction and speed of the wind on the ground were displayed and recorded by this meteo set. The time-of-day was recorded too. It also included a measuring mast (5 or 10 meters high) and sensors for measuring direction (see also database no. 09950) and wind speed. Such measurements were required during take-off and landing measurements with aircraft and during flight tests with helicopters, a.o. to determine the limitations for operations on board navy ships.

42.065.15.0105;  
 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 10 mei 2019