Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 07021]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 07021
 
Titel : RMDU Analog/digitaal processor / RMDU Analog/digitaal processor
Fabrikant : Teledyne Syst
Aanschafdatum : 1981
Beschrijving : De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 20121). Elektronica boards, aangesloten op de interne bus, bepaalden de functies van de RMDU. Daaronder ook boards die zorgden voor de digitalisering van de analoge ingangssignalen, zoals dit A/D conversie board. Het complete board bestond uit twee met elkaar verbonden printed circuit boards, waarvan de foto het board met het ingangscircuit laat zien. De feitelijke A/D converter bevond zich op het tweede board dat was aangesloten op de interne RMDU-bus. De analoge ingangssignalen, afkomstig van sensoren in het vliegtuig, werden afgetast door een multiplexer board (zie ook database nr. 07031) en over de interne bus voor A/D conversie aangeboden.
Het analoge signaal werd door de ingangstrap zodanig versterkt dat optimaal gebruik werd gemaakt van het volledige 12-bits bereik van de A/D converter, dat 10,24 Volt bedroeg. De versterkingsfactor kon in een aantal stappen worden ingesteld tussen 1x en 512x. afhankelijk van de grootte van het verwachte ingangssignaal. De volle schaal werd dan bereikt bij een input van 10,24, respectievelijk 0,02000 Volt. Voor de meeste ingangssignalen, zoals van druksensoren en van aftakkingen van de boordsystemen, voldeed 1x, voor temperatuursensoren opgenomen in een brugschakeling werden de hogere versterkingsfactoren gebruikt.
De bereikte nauwkeurigheid lag, mede door een aantal door het NLR toegepaste verbeteringen, in de orde van 0,1% van het meetbereik over het gehele operationele temperatuurgebied in de cabine van ca. 10 tot 40 °C.
Naast nauwkeurigheid was de conversiesnelheid van belang. Door een speciale dubbele uitvoering (‘ping-pong’) van de versterker werd de totale invoer- en conversietijd tot 8 μs beperkt. Hiermee was een maximale snelheid van 125.000 meetwaarden per seconde haalbaar.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 20121). Electronics boards, connected to the internal bus, were determining the functions of the RMDU. This included boards like this one that took care of A/D conversion of the analog input signals. The complete board consisted of two inter connected printed circuit boards. The picture is showing the board with the input circuit. The actual A/D converter was on the second board that was also connected to the internal RMDU bus. The analog input signals from sensors in the aircraft were scanned by a multiplexer board (see also database no. 07031) and applied through the internal bus for A/D conversion.
The analog signal was first amplified by the input stage in such a way that optimum use was made of the full 12-bit range of the A/D converter, which was 10.24 Volts. The gain factor could be set in a number of steps between 1x and 512x, depending on the magnitude of the expected input signal. Full scale was then achieved with an input of 10.24 and 0.02000 Volts respectively. For most input signals, such as from pressure sensors and from on-board systems, a gain of 1 was sufficient, but for others, e.g. temperature sensors connected in a bridge circuit, higher gain factors had to be used.
To some extent due to a number of improvements applied by NLR the accuracy was in the order of 0.1% of the measuring range over the entire operating temperature range in the cabin from approximately 10 to 40 °C.
Besides the accuracy the conversion speed was important. Due to a special doubled version ("ping-pong") of the amplifier the total input and conversion time was as low as 8 μs. So a maximum speed of 125,000 readings per second (“word rate”) was achieved.
 
Museumnummer : 0702-1
Rubriek : Luchtvaartuigen
Subrubriek : Vliegproefinstrumentatie
NLR registratienr. : -
Afmetingen : L=17cm, B=8cm, H=3cm
Type : 845467-3
Serienummer : 32
 
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 mei 2019