Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 14970]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 14970
 
Titel : RMDU PSFU Bem FP / RMDU PSFU Bem FP
Fabrikant : NLR
Aanschafdatum : 1982
Beschrijving : De elektrische signalen van de verschillende sensoren in het vliegtuig waarmee vliegproeven werden uitgevoerd, waren in het algemeen niet zonder meer geschikt om rechtstreeks aan een A/D converter toe te voeren voor omzetting naar een digitale waarde. Het signaal diende eerst gefilterd of bewerkt te worden (‘signaal conditionering”). Hiervoor waren, afhankelijk van het sensorsignaaltype, verschillende schakelingen beschikbaar. Deze Bridge Excitation Module (BEM), ontwikkeld door het NLR, was daar één van. De module was bedoeld voor sensoren die om redenen van gevoeligheid en beperking van voedingsspanningsafhankelijkheid elektrisch werden opgenomen in een zgn. brugschakeling. Het vaste deel van zo’n brugschakeling bevond zich op deze BEM. De versterkingsfactor van het meetsignaal was instelbaar op het kaartje om het volle schaalbereik van de er na volgende A/D converter maximaal te benutten.
Dit soort modules werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s, zie ook database nr. 20101. De uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 20121).
Voor andere typen signaal conditionering zie ook database nr. 15030, 15050 en 15060.

The electrical signals from the various sensors in the aircraft that was flight tested were generally not automatically suitable for direct application to an A/D converter for conversion to a digital value. The signal first had to be filtered or processed ("signal conditioning"). To this purpose different circuits were available, depending on the sensor signal type. This Bridge Excitation Module (BEM), developed by NLR, was one of them. The module was intended for sensors that were electrically included in a so-called bridge circuit for reasons of sensitivity and limitation of supply voltage dependence. The fixed part of such a bridge connection was on this BEM. The gain of the measurement signal was adjustable on the card to maximize the full scale range of the subsequent A/D converter.
Modules of this type were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs, see also database no. 20101). The outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 20121).
For other signal conditioning modules see database nr. 15030, 15050 and 15060.
 
Museumnummer : 1497
Rubriek : Luchtvaartuigen
Subrubriek : Vliegproefinstrumentatie
NLR registratienr. : -
Afmetingen :
Type : 846825-1
Serienummer : 01
 
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 mei 2019