Homepage Erfgoednlrcollecties Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1965-1970     

Aantal gevonden objecten : 14   (uit: 174)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Database nr.

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00050   =   Museumnummer: 0005    
Rekenmachine Marchant TR / Calculator Marchant TR
Algemene hulpapparatuur -- Kantoor           (1965-03-24)    [Marchant]
Elektro-mechanische rekenmachine met meerdere registers waarmee alle rekenkundige bewerking (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) mogelijk waren. Vooral ingewikkelde delingen namen relatief veel tijd in beslag.
Electro-mechanic calculator with several registers. All arithmetic operations (add, subtract, multiply and division) were possible. Complicated divisions took relative much time.

Zie ook object 00040

78.070.00.0038;  
 


2. Database nr.: 00110   =   Museumnummer: 0011    
Handpons voor ponskaart / Hand punch for punched cards
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (1969-05-03)    [Wright Line]
Apparaat om handmatig een klein aantal kaarten te kunnen ponsen bij gebrek aan een elektrisch ponsmachine in de onmiddellijke nabijheid.
Device for manually punching a few number of cards when an electrical punch was not available.

Zie ook object 05730 voor een elektrisch ponsmachine
Zie ook object 03360 voor een ponskaartlezer

36.070.00.0048;  
 


3. Database nr.: 00480   =   Museumnummer: 0048    
Gyroplatform ELDO / Gyroscopic Platform ELDO
Ruimtevaart -- Raketten           (ca. 1968)    [Ferranti]
Platform met gyroscopen voor bepaling van de stand van de ELDO raket.
Inertial platform with gyroscopes for determination of the attitude of the ELDO launcher

-;  L=12cm, B=12cm, H=12cm (object); L=20cm, B=20cm, H=15cm (mini vitrine); 
 


4. Database nr.: 00540   =   Museumnummer: 0054    
Windtunnelmodel HST/SST Europa raket (links)
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (ca. 1970)    [NLR]
Windtunnelmodel voor hoge snelheidstesten
Wind tunnel model for high speed tests

L=17cm, B=17cm, H=87cm ; 
 


5. Database nr.: 01041   =   Museumnummer: 0104-1    
Calculator HP 45 / Calculator HP45
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (ca. 1967)    [Hewlett Packard]
Elektronisch zakrekenmachine.
Electronic pocket calculator.

Zie ook objecten 00040 en 00050

L=15cm, B=8cm, H=3cm ; 
 


6. Database nr.: 01520   =   Museumnummer: 0152    
Calculator / Calculator
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (1970-04-02)    [Hewlett Packard]
Elektronische tafelrekenmachine.
Electronic desk calculator.

Zie ook objecten 00040, 00050 en 01041

36.030.00.0010;  
 


7. Database nr.: 01531   =   Museumnummer: 0153-1    
Rekenmachine hand Facit C1-13 / Calculator Facit C1-13
Algemene hulpapparatuur -- Kantoor           (1965-05-20)    [Facit]
"Rekenmachine" met een slinger bediend na invoer van getallen met cijfertoetsen.

Zie ook Beeldbankfoto 00328 (het Rekenbureau).

78.065.00.0024;  
 


8. Database nr.: 01662   =   Museumnummer: 0166-2    
Drukbuis gesleepte statische buis / Pressure Tube Static
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1968-10-25)    [NLR]
Door het vliegtuig gesleepte drukbuis voor het meten van de statische druk.
Pressure tube trailed by an aicraft to measure the static pressure.

Zie Beeldbankfoto 00046 voor gebruiksdoel

42.015.35.0085;  
 


9.    2 afbeeldingen
Database nr.: 05400   =   Museumnummer: 0540    
Legpenning: Scheppend Denken Schouwend Doen / Medal: Creative Thinking Showing Doing
Mensen -- Memorabilia           (1967)    [Koninklijke Begeer]
Legpenning ingelegd in een fotolijst zoals is overhandigd in 1967 aan Prof. Ir. T. van Oosterom als dank voor zijn bijdrage aan zijn speurwerk. Tekst voorkant (carrouselfoto 1): "SCHEPPEND.DENKEN*SCHOUWEND.DOEN". Tekst achterkant (carrouselfoto 2): "KONINKLIJK.INSTITUUT.VAN.INGENIEURS" en "SPEURWERK OP HET GEBIED VAN LUCHTVAARTTECHNIEK 1967 PROF.IR.T.VAN OOSTEROM". Op de voorkant zijn twee mannen weergegeven; zittend met de knieën tegen elkaar. De linker man (oud) wijst met zijn rechterhand op papier, dat beiden vasthouden. De man rechts (jong) heeft in zijn linkerhand een passer en een hamer. Op de achterkant zijn naast de tekst nog een kroontje en een sterretje zichtbaar.
Medal inlaid in a photo frame as handed over to Prof. Ir. T. van Oosterom as a thank you for his contribution to his research work in 1967. Text on the front side (carousel photo 1): "SCHEPPEND.DENKEN*SCHOUWEND.DOEN" (CREATIVE.THINKING*SHOWING.DOING). Text on back side (carousel photo 2): "KONINKLIJK.INSTITUUT.VAN.INGENIEURS" (ROYAL.INSTITUTE.OF.ENGINEERS) and "SPEURWERK OP HET GEBIED VAN LUCHTVAARTTECHNIEK 1967 PROF.IR.T.VAN OOSTEROM" (RESEARCH IN THE FIELD OF AERONAUTICAL ENGINEERING 1967 PROF. IR. T.VAN OOSTEROM). Two men are depicted on the front; sitting with the knees against each other. The left man (old) points with his right hand at paper, both of which are holding. The man on the right (young) has a compass and a hammer in his left hand. On the back, a crown and an asterisk are visible next to the text.

Ref: Informatie over oorspronkelijke penning.

-;  L=24.6cm, B=24.6cm, H=2.5cm (Van penning is 6 cm in doorsnee zichtbaar); 
 


10. Database nr.: 05730   =   Museumnummer: 0573    
Ponskaartponsmachine IBM 29 / Punched Card Punching Machine IBM 29
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (1969-03-21)    [IBM]
Machine om ponskaarten aan te maken. De machine vertaalt de toetsaanslagen in gaten in de kaart; een kaartkolom per toets.
Machine to produce computer readable punched cards. The machine translates the key strokes into holes in the card; one column of the card per key.

Zie ook object 00110 voor een handpons
Zie ook object 03360 voor een kaartlezer

36.070.00.0060;  
 


11. Database nr.: 07991   =   Museumnummer: 0799-1    
Transducer versnelling Donner10g / Transducer Acceleration/Vibration Donner 10g
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1968-10-24)    [Systron Donner]
Versnellingen zijn belangrijke meetgrootheden (“parameters”) bij vliegproeven. Ze zijn o.a. een maat voor de krachten die op vliegtuigconstructies uitgeoefend worden. Versnellingen worden gemeten met versnellingsmeters (“accelerometers” / "versnellingsopmemers"). Om een goed inzicht te krijgen in de totale kracht worden de versnellingen in drie, onderling loodrechte richtingen gemeten. Om verstoring van de metingen te voorkomen is de constructie waar de versnellingsmeters op gemonteerd zijn bijna niet vervormbaar. Dit object is zo’n samenstel van drie versnellingsmeters op de drie vlakken van een stabiel aluminium blok. Zij hebben ieder een meetbereik van 10g en leveren een elektrisch signaal dat een maat is voor de versnelling in hun richting.
Accelerations are important measurement parameters in flight tests. They are e.g. a measure of the forces exerted on aircraft structures. Accelerations are measured with accelerometers. To gain a good insight into the total force, the accelerations are measured in three mutually perpendicular directions. To prevent disturbance of the measurements, the structure on which the accelerometers are mounted is almost non-deformable. This object is such an assembly of three accelerometers on the three faces of a stable aluminum block. They each have a measuring range of 10 g and deliver an electrical signal that is a measure of the acceleration in their direction.

42.100.05.0123;  
 


12. Database nr.: 10230   =   Museumnummer: 1023    
Remote sensing scanner Infrarood Reconofax / Remote Sensing Camera Infrared Main Unit Reconofax
Avionica -- Remote sensing           (1967)    [Singer]
De infrarood scanner is de voornaamste sensor van de reconofax. Deze werd in de jaren rond 1980 gebruikt.
The infra red scanner is the prime sensor of the reconofax. It was used around 1980.

Zie ook object 11310

-;  
 


13. Database nr.: 15611   =   Museumnummer: 1561-1    
Tapekoffer voor 10,5 Inch reel / Tape-Case For One Reel 10.5 Inch
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1966)    [Siemens]
De tape recorders waarmee de meetgegevens bij vliegproeven werden vastgelegd zoals de AR 700 (zie ook database nr. 07301) gebruikten grote spoelen voor de 1 inch brede tape. Wanneer deze vol waren, konden de tape reels in een veilige omgeving, afgeschermd voor mechanische of magnetische invloeden, worden bewaard en getransporteerd. Hiertoe diende dit soort tapekoffers.
The tape recorders with which the measurement data were recorded during flight tests such as the AR 700 (see also database no. 07301) used large tape reels for the 1 inch wide tape. When these were full, the tape reels could be stored in this case for save transportation, protected from mechanical or magnetic influences.

45.015.00.0002;  
 


14. Database nr.: 18810   =   Museumnummer: 1881    
Isolatiekoussnijder / Isolation sleeve cutter
Werkplaatsen -- Elektronische werkplaatsen           (ca. 1967)    [NLR]
Het bouwsel is een sliefjes (sleeves) machine ontworpen en gebouwd van FAC-systeem (professioneel Meccano) onderdelen door Gerrit de Waal van afdeling WE/IE etc.. Sliefjes zijn stukjes isolerende plastic kous, die bij het solderen van draden op connectorpennen sluiting voorkomen. Het was een ingenieus apparaat met automatisch invoer van de kous en instelbare lengte van de sliefjes. Het snijden ging met een schaartje, dat gemonteerd is aan een bewegende arm.
The structure is a sleeves machine designed and built of FAC system (professional Meccano) parts by Gerrit de Waal of Department WE/IE etc.. Sleeves are pieces of insulating plastic, that prevent short circuit problems after soldering wires on connector pins. It was an ingenious device with automatic input of the sleeves and adjustable length. The cutting was done with scissors mounted on a moving arm.

Opmerking: Het FAC-systeem is in 1952 ontwikkeld in Zweden. De fabriek heeft een uitgebreide Webpagina. Er is ook een kort Wikipedia item, met een paar interessante links.
Note: The FAC system was developed in Sweden in 1952. The factory has an extensive Web page. There is also a short Wikipedia entry, with a few interesting links.

-;  
 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 17 april 2023