Homepage Erfgoednlrcollecties Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1970-1975     

Aantal gevonden objecten : 20   (uit: 174)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Database nr.

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00470   =   Museumnummer: 0047    
ANS zondetector / ANS Sun Detector
Ruimtevaart -- Satellieten           (ca. 1974)   
Zonnesensor van ANS satelliet voor bepaling van de stand t.o.v de zon
Sun sensor of ANS satellite to determine the attitude w.r.t. the sun

 


2. Database nr.: 00480   =   Museumnummer: 0048    
Gyroplatform ELDO / Gyroscopic Platform ELDO
Ruimtevaart -- Raketten           (ca. 1968)    [Ferranti]
Platform met gyroscopen voor bepaling van de stand van de ELDO raket.
Inertial platform with gyroscopes for determination of the attitude of the ELDO launcher

-;  L=12cm, B=12cm, H=12cm (object); L=20cm, B=20cm, H=15cm (mini vitrine); 
 


3. Database nr.: 00500   =   Museumnummer: 0050    
Model platform
Ruimtevaart -- Satellieten           (ca. 1975)    [NLR]
Enkelassig gyroscoop platform voor studie van standregeling van raketten
-;  
 


4. Database nr.: 00540   =   Museumnummer: 0054    
Windtunnelmodel HST/SST Europa raket (links)
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (ca. 1970)    [NLR]
Windtunnelmodel voor hoge snelheidstesten
Wind tunnel model for high speed tests

L=17cm, B=17cm, H=87cm ; 
 


5. Database nr.: 01041   =   Museumnummer: 0104-1    
Calculator HP 45 / Calculator HP45
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (ca. 1967)    [Hewlett Packard]
Elektronisch zakrekenmachine.
Electronic pocket calculator.

Zie ook objecten 00040 en 00050

L=15cm, B=8cm, H=3cm ; 
 


6. Database nr.: 01520   =   Museumnummer: 0152    
Calculator / Calculator
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (1970-04-02)    [Hewlett Packard]
Elektronische tafelrekenmachine.
Electronic desk calculator.

Zie ook objecten 00040, 00050 en 01041

36.030.00.0010;  
 


7. Database nr.: 02850   =   Museumnummer: 0285    
Model ANS satelliet / Model ANS Satellite
Ruimtevaart -- Satellieten           (ca. 1974)   
Bureaumodel van Astronomische Nederlandse Satelliet
Display model of Astronomical Netherlands Satellite
NLR ontwikkelt en test de computerprogramma’s o.a. voor de grondoperaties (uitgevoerd door NLR) en de programma’s t.b.v. de werking van de On-Board Computer van ANS

-;  L=17cm, B=14cm, H=7.5cm ; 
 


8. Database nr.: 03360   =   Museumnummer: 0336    
Ponskaartlezer Digital / Punched Card Reader Digital
Algemene hulpapparatuur -- Computers           (1975-01-01)    [Digital Equipment Corp]
Ponskaartlezer voor koppeling aan Digital computers.
Punched card reader for connection to Digital computers.

Zie ook objecten 00110 en 05730 voor ponsmachines.

36.060.00.0033;  
 


9. Database nr.: 05020   =   Museumnummer: 0502    
Windtunnelmodel HST Ariane 1 raket met starttoren
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (ca. 1975)    [NLR]
Windtunnelmodel voor HST met lage (wind)snelheden in dwarsrichting.
Het NLR is van 1966-1973 voor ELDO en daarna ESA, de coördinerende autoriteit voor alle aerodynamisch onderzoek. Dit betreft windbelasting op de draagraket in de lanceertoren en de hoge belastingen tijdens de vlucht.

Model of Ariane launcher for low speed measurements in side directions in the high speed wind tunnel (HST) for high Reynolds numbers. NLR are between 1966 and 1973 for ELDO and later for ESA the coordinating authority for all aerodynamic research.

Zie ook beeldbankfoto 00130.

L=54cm, B=54cm, H=23cm (Voet); L=23cm, B=20cm, H=157cm (Toren); H=172cm, M=28cm (Raket); 
 


10. Database nr.: 08021   =   Museumnummer: 0802-1    
DAU FDAU display klein / DAU FDAU Display Small
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-05-31)    [NLR]
Een FDAU (Flight Data Acquisition Unit) is een apparaat waarmee analoge elektrische signalen van in het luchtvaartuig ingebouwde sensoren worden omgezet in een seriële digitale datastroom. In die datastroom heeft de meetwaarde van iedere sensor zijn eigen vaste plek. Op dit FDAU display kan zo'n plek worden geselecteerd en wordt de digitale meetwaarde van 12 bits op 4 digits octaal gepresenteerd.
An FDAU (Flight Data Acquisition Unit) is a device that converts analog electrical signals from sensors built into the aircraft into a serial digital data stream. In that data stream, the measurement value from each sensor has its own fixed location. Such a location can be selected on this FDAU display and the digital measurement value of 12 bits is presented on 4 digits in octal format.

36.040.00.0129;  
 


11. Database nr.: 08250   =   Museumnummer: 0825    
Computer ROLM 1601 control panel / Computer Rolm1601 Control Panel
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-03-21)    [Rolm Corp.]
Omstreeks 1975 deed de digitale computer als deel van vliegproefmeetsystemen in luchtvaartuigen zijn intrede. Het waren doorontwikkelingen van op de commerciële civiele markt opgang makende “minicomputers” zoals de general purpose lijnen van Data General en DEC. De doorontwikkeling bestond uit het geschikt maken van de elektronische printed circuit boards en de computerbehuizing voor gebruik in de heel veel meer eisende omgevingsomstandigheden die in een vliegtuig voorkwamen. Te denken valt dan aan temperaturen, drukken, trillingen, krachten en elektromagnetische interferentie. De software besturingssystemen waren dezelfde als voor de oorspronkelijke computerlijnen beschikbaar waren. De eerste “airborne” computer die het NLR gebruikte was een ROLM 1601 computer. Deze bestond uit de kast met de standaard computerinterfaces, de processor en het ringkerngeheugen (4K 16-bits woorden) (zie database nr. 12920) en uit deze tweede kast (“Control Panel”) waarmee de computer bediend werd. Hiermee kon de computer gestart en uitgezet worden en kon ten behoeve van het fout zoeken (“debuggen”) de inhoud van geselecteerde geheugenadressen zichtbaar worden gemaakt.
Around 1975 the digital computer entered the scene as part of flight test systems. They were the result of extended development of "mini computers" such as the general purpose lines of Data General and DEC that were emerging on the commercial civil market. The extended development consisted of making the electronic printed circuit boards and the computer housing suitable for use in the much more demanding environmental conditions that occur in an aircraft. Examples are high and low temperatures, pressures, vibrations, forces and electromagnetic interference. The software operating systems were the same as available for the original computer types. The first airborne computer that NLR used was a ROLM 1601 computer. It consisted of a box with the standard computer interfaces, the processor and the ring core memory (4K 16-bit words) (see also database no. 12920) and of a second box (this Control Panel) to operate the computer. From this panel the computer could be started and turned off and the content of selected memory addresses could be displayed for debugging purposes.

36.040.00.0122;  
 


12. Database nr.: 09950   =   Museumnummer: 0995    
Transducer windrichtingThies / Transducer Wind-Direction Electr Thies
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-08-19)    [Thies]
Met deze windvaan werd de windrichting bepaald bij start- en landingsproeven, bij fly-over-noise metingen en bij vliegproeven t.b.v. helikopter-schip kwalificaties. Het elektrische meetsignaal werd ingevoerd in de meteoset (zie ook database nr. 13990).
With this wind vane the wind direction was determined during take-off and landing tests, during fly-over-noise tests and during flight tests for helicopter-ship qualifications. The electrical measurement signal was entered in the meteo set (see also database no. 13990).

42.050.15.0009;  
 


13. Database nr.: 10870   =   Museumnummer: 1087    
ANS-OBC (On Board Computer) / ANS On Board Computer
Ruimtevaart -- Satellieten           (1974)    [Philips]
Opengewerkte boordcomputer (reservemodel) van de ANS. Eerste toepassing van vanaf de grond herprogrammeerbare digitale computer aan boord van een aardsatelliet. Deze computer heeft na afloop van het satellietproject nog dienst gedaan als procescomputer in de laboratoria van het NLR.
Exploded model of on-board computer (back-up model) of the Astronomical Netherlands Satellite (ANS). First application of a ground reprogammable digital computer in an orbiting spacecraft. This computer has after the satellite project served as process computer in laboratories of NLR.

 


14. Database nr.: 10880   =   Museumnummer: 1088    
ANS telecom ontvanger / ANS Receiver Telecom
Ruimtevaart -- Satellieten           (1974)    [NLR]
Ontvanger van de telecommando's voor de ANS vanaf grondstation in Redu (België).
On board receiver of telecommand for ANS from ground station in Redu (Belgium).

 


15. Database nr.: 12850   =   Museumnummer: 1285    
Recorder cassette tension monitor / Recorder Tension monitor for cassette
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-11-25)    [ITC]
Deze set dient om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de cassette recorder die het NLR had ontwikkeld voor opslag van data van kleine vliegproefmeetsystemen (zie ook database nr. 06691). Hierin werd gebruik gemaakt van tape cassettes, loopwerken en koppen uit de commerciële civiele praktijk. Dit object diende om de spanning van de tape te kunnen afstellen.
This set serves to perform maintenance on the cassette recorder that NLR had developed for storing data from small flight test measurement systems (see also database no. 06691). This included the use of tape cassettes, running gear and heads from commercial civilian practice. This object was used to adjust the tension of the tape.

45.030.00.0110;  
 


16. Database nr.: 12920   =   Museumnummer: 1292    
Computer ROLM 1601 Processor / Computer Rolm1601 Processor
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-03-21)    [Rolm Corp.]
Omstreeks 1975 deed de digitale computer als deel van vliegproefmeetsystemen in luchtvaartuigen zijn intrede. Het waren doorontwikkelingen van op de commerciële civiele markt opgang makende “minicomputers” zoals de general purpose lijnen van Data General en DEC. De doorontwikkeling bestond uit het geschikt maken van de elektronische printed circuit boards en de computerbehuizing voor gebruik in de heel veel meer eisende omgevingsomstandigheden die in een vliegtuig voorkwamen. Te denken valt dan aan temperaturen, drukken, trillingen, krachten en elektromagnetische interferentie. De software besturingssystemen waren dezelfde als voor de oorspronkelijke computerlijnen beschikbaar waren. De eerste “airborne” computer die het NLR gebruikte was een ROLM 1601 computer. Deze bestond uit deze kast met de standaard computerinterfaces, de processor en het ringkerngeheugen (4K 16-bits woorden) en uit een tweede kast (“Control Panel”) (zie ook database nr. 08250) waarmee de computer bediend werd. Hiermee kon de computer gestart en uitgezet worden en kon ten behoeve van het fout zoeken (“debuggen”) de inhoud van geselecteerde geheugenadressen zichtbaar worden gemaakt.
Around 1975 the digital computer entered the scene as part of flight test systems. They were the result of extended development of "mini computers" such as the general purpose lines of Data General and DEC that were emerging on the commercial civil market. The extended development consisted of making the electronic printed circuit boards and the computer housing suitable for use in the much more demanding environmental conditions that occur in an aircraft. Examples are high and low temperatures, pressures, vibrations, forces and electromagnetic interference. The software operating systems were the same as available for the original computer types. The first airborne computer that NLR used was a ROLM 1601 computer. It consisted of a box (this “Processor”) with the standard computer interfaces, the processor and the ring core memory (4K 16-bit words) and of a second box (the Control Panel, see also database no. 08250) to operate the computer. From this panel the computer could be started and turned off and the content of selected memory addresses could be displayed for debugging purposes.

36.040.00.0122;  
 


17. Database nr.: 14670   =   Museumnummer: 1467    
Recorder koppen alignment set / Test-tool for Tape Recorder Heads Alignment Tool
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975)    [Philips]
Deze set dient om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de cassette recorder die het NLR had ontwikkeld voor opslag van data van kleine vliegproefmeetsystemen (zie ook database nr. 06691). Hierin werd gebruik gemaakt van tape cassettes, loopwerken en koppen uit de commerciële civiele praktijk. Dit object diende om de magnetische schrijf– en leeskoppen te kunnen afstellen.
This set serves to perform maintenance on the cassette recorder that NLR had developed for storing data from small flight test measurement systems (see also database no. 06691). Tape cassettes, running gear and heads from commercial civil practice were used. The set was used to adjust the magnetic recording and playback heads.

45.030.00.;  
 


18. Database nr.: 14710   =   Museumnummer: 1471    
Recorder cassette tester / Recorder Cassette Tester
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-11-25)    [ITC]
Deze set dient om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de cassette recorder die het NLR had ontwikkeld voor opslag van data van kleine vliegproefmeetsystemen (zie ook database nr. 06691). Hierin werd gebruik gemaakt van tape cassettes, loopwerken en koppen uit de commerciële civiele praktijk.
This set serves to perform maintenance on the cassette recorder that NLR had developed for storing data from small flight test measurement systems (see also database no. 06691). This included the use of tape cassettes, running gear and heads from commercial civil practice.

45.030.00.0110;  
 


19. Database nr.: 14750   =   Museumnummer: 1475    
Recorder koppen alignment set ITC / Recorder Alignment Set for Heads ITC
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1975-11-25)    [ITC]
Deze set dient om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de cassette recorder die het NLR had ontwikkeld voor opslag van data van kleine vliegproefmeetsystemen (zie ook database nr. 06691). Hierin werd gebruik gemaakt van tape cassettes, loopwerken en koppen uit de commerciële civiele praktijk. Dit object diende om de magnetische schrijf– en leeskoppen te kunnen afstellen.
This set serves to perform maintenance on the cassette recorder that NLR had developed for storing data from small flight test measurement systems (see also database no. 06691). Tape cassettes, running gear and heads from commercial civil practice were used. The set was used to adjust the magnetic recording and playback heads.

45.030.00.0110;  
 


20. Database nr.: 18810   =   Museumnummer: 1881    
Isolatiekoussnijder / Isolation sleeve cutter
Werkplaatsen -- Elektronische werkplaatsen           (ca. 1967)    [NLR]
Het bouwsel is een sliefjes (sleeves) machine ontworpen en gebouwd van FAC-systeem (professioneel Meccano) onderdelen door Gerrit de Waal van afdeling WE/IE etc.. Sliefjes zijn stukjes isolerende plastic kous, die bij het solderen van draden op connectorpennen sluiting voorkomen. Het was een ingenieus apparaat met automatisch invoer van de kous en instelbare lengte van de sliefjes. Het snijden ging met een schaartje, dat gemonteerd is aan een bewegende arm.
The structure is a sleeves machine designed and built of FAC system (professional Meccano) parts by Gerrit de Waal of Department WE/IE etc.. Sleeves are pieces of insulating plastic, that prevent short circuit problems after soldering wires on connector pins. It was an ingenious device with automatic input of the sleeves and adjustable length. The cutting was done with scissors mounted on a moving arm.

Opmerking: Het FAC-systeem is in 1952 ontwikkeld in Zweden. De fabriek heeft een uitgebreide Webpagina. Er is ook een kort Wikipedia item, met een paar interessante links.
Note: The FAC system was developed in Sweden in 1952. The factory has an extensive Web page. There is also a short Wikipedia entry, with a few interesting links.

-;  
 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 18 april 2023