Homepage Erfgoednlrcollecties Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1985-1990     

Aantal gevonden objecten : 14   (uit: 174)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Database nr.

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 04810   =   Museumnummer: 0481    
Vloeistofexperiment Spacelab D1 (7 stuks) / Experiments with sloshing fluids during the D1 flight of Spacelab D1 (7 pieces)
Ruimtevaart -- Klotsende vloeistoffen           (1985)    [NLR]
Doorzichtige vaatjes gedeeltelijk gevuld met water voor vloeistof(klots)experimenten tijdens D1 vlucht van Spacelab. De vaatjes hebben verschillende vormen om de vloeistofsimulatiemodellen onder verschillende randvoorwaarden te kunnen valideren. De experimenten in microzwaartekracht aan boord uitgevoerd door Nederlandse astronaut Wubbo Ockels.
Transparent containers partly filled with water for experiments with sloshing fluids during the D1 flight of Spacelab. The containers are differently built to validate the liquid simulation models with varying boundary conditions. The experiments in micro gravity on board were executed by the Dutch astronaut Wubbo Ockels.

-;  
 


2. Database nr.: 04830   =   Museumnummer: 0483    
Windtunnelmodel HST/SST Ariane 5 raket met Hermes
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (ca. 1985)    [NLR]
Windtunnelmodel van Ariane 5 draagraket en Europese ruimtependel Hermes gemeten in de hoge snelheidswindtunnel (HST) en supersone windtunnel (SST) bij het NLR.
Model of Ariane 5 launcher with European shuttle Hermes measured in high speed wind tunnel (HST) and supersonic wind tunnel (SST).

Zie ook Beeldbankfoto 00183.

L=67cm, B=18cm, M=8cm ; 
 


3. Database nr.: 08261   =   Museumnummer: 0826-1    
DAU RMDU Bridge excitation unit / DAU RMDU Bridge excitation unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1985)    [Teledyne Syst]
Bepaalde typen sensoren in een vliegproefmeetsysteem worden elektrisch opgenomen in een zgn. brugschakeling. De meting wordt hierdoor gevoeliger en minder afhankelijk van spanningsvariaties in de sensorvoeding. Brugschakelingen worden o.a. gebruikt bij sensoren waarmee krachten worden gemeten (de zgn. “strain gauges”) en voor temperatuursensoren met een temperatuurafhankeljke weerstand. Het deel van de brugschakeling buiten de sensor (“bridge completion”) kan worden ondergebracht in speciale signaal conditioneringskaarten in de RMDU (zie ook database no. 90121), maar als er veel van dit soort sensoren zijn, is het lonend om deze samen in een aparte kast te groeperen, zoals in deze Bridge Excitation Unit (BEU). De (analoge) gelijkspannings-uitgangssignalen van deze unit zijn efficiënt in de RMDU in te voeren en te digitaliseren. In de BEU werd per sensor een apart kaartje met de bridge completion schakeling opgenomen. Op één BEU konden maximaal 96 sensoren worden aangesloten.
Dit object is identiek aan database nr. 14900.

Certain types of sensors in flight test measurement systems are electrically part of a so-called bridge circuit. This increases the sensitivity of the measurement and decreases the dependency on voltage variations of the sensor’s power supply. Bridge circuits are used e.g. for sensors for measurement of forces (“strain gauges”) and for temperature sensors with a temperature dependent resistance. The part of the bridge circuit outside the sensor (“bridge completion”) can be accommodated in special signal conditioning cards in the RMDU (see also database no. 90121), but if there are many such sensors, it is profitable to install them together in a separate box, like this Bridge Excitation Unit (BEU). The (analog) DC output signals of this unit can be efficiently entered into the RMDU and digitized. Inside the BEU a separate board with the bridge completion circuit was installed for each sensor. A maximum of 96 sensors could be connected to one BEU.
This object is identical to database no. 14900.

-;  
 


4. Database nr.: 10581   =   Museumnummer: 1058-1    
Windtunnelmodel HST/SST Ariane-5 raket culotte
Werkplaatsen -- Mechanische producten           (1986)    [NLR]

 


5. Database nr.: 13185   =   Museumnummer: 1318-5    
DAU RMDU PSFU filter butterworth / DAU RMDU PSFU filter butterworth
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1987)    [NLR]
De frequentie-inhoud van analoge signalen dient vóór digitalisatie begrensd te worden om zgn. aliasing-fouten te voorkomen. Hiertoe wordt het sensorsignaal via een elektrisch laagdoorlaatfilter aan de A/D converter aangeboden. In het ideale geval is de afsnijcurve oneindig steil en is er geen fase verandering. In dat geval kan de digitalisatiefrequentie beperkt worden tot 2x de hoogste frequentie die vóórkomt in het te meten sensorsignaal. Deze eigenschappen zijn echter niet te bereiken met praktische elektrische filters. Het ongewenste gevolg van sub-optimale filtering is de noodzaak om de digitalisatie-frequentie te verhogen in een mate die afhangt van de eigenschappen van het filter. Het was dus van belang om zo goed mogelijke filters toe te passen, qua steilheid, maar ook wat betreft fasegedrag.
Dit 4e orde Butterworth filter, ontwikkeld door het NLR, was daar één van. Het had een aanpasbare afsnijfrequentie en een instelbare versterkingsfactor (1x – 2048x). De versterkingsfactor werd zo ingesteld dat het volle schaalbereik van de A/D converter maximaal werd benut.
De filters werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s), zie ook database nr. 90101. De gefilterde uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121).
Voor andere typen zie ook database nr. 14990, 15000, 15010, 15020 en 16330.

The frequency content of analog signals must be limited before digitizing in order to prevent so-called aliasing errors. For this purpose the sensor signal is supplied to the A/D converter via an electrical low pass filter. Ideally, the cut-off curve is infinitely steep and there is no phase change. In that case the digitizing frequency can be limited to 2x the highest frequency in the sensor signal to be measured. These properties however cannot be achieved with practical electric filters. The unwanted result of sub-optimum filtering is the need for increasing the digitizing frequency to an extent depending on the properties of the filter. It was therefore important to use the best possible filters in terms of steepness and phase behaviour. This 4th order Butterworth filter developed by NLR was one of those. It featured an adjustable cut-off frequency and a selectable gain (1x – 2048x). The actual gain was chosen for the filter output to match the full scale sensitivity of the A/D converter.
The filters were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs), see also database no. 90101. The filtered outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121).
For other models see also database no. 14990, 15000, 15010, 15020 and 16330.

-;  
 


6. Database nr.: 14030   =   Museumnummer: 1403    
DAU RMDU Mini Conditioner Unit / DAU RMDU Mini Conditioner Unit
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1986)    [NLR]
In de Pre Sample Filter Unit (PSFU (zie ook database nr. 90101) konden signaalconditioneringsmodules worden geïnstalleerd die de signalen van de verschillende typen sensoren geschikt maakten voor invoering in de RMDU (zie ook database nr. 90121). Indien er echter zeer weinig ruimte beschikbaar was, kon deze kleine Mini Conditioner Unit gebruikt worden om de signaal conditionering voor één kanaal in onder te brengen. Hierbij kon geput worden uit dezelfde modules als voor de PSFU beschikbaar waren.
In the Pre Sample Filter Unit (PSFU (see database no. 90101) signal conditioning modules could be installed that made the signals from the different types of sensors suitable for transfer to the RMDU (see database no. 90121), but if very little space was available, this small Mini Conditioner Unit could be used to house the signal conditioning for one channel, using the same modules that were available for the PSFU.

-;  
 


7. Database nr.: 14270   =   Museumnummer: 1427    
Remote Sensing PHARS gondel mock up / Remote Sensing PHARS pod mock-up
Avionica -- Remote sensing           (1990)    [NLR]
zie object 10000 voor de betekenis van PHARS in het PHARUS project.
see object 10000 for the role of PHARS in the PHARUS project.

Zie ook museumobject 10000 (prototype gondel van PHARUS)

PHARS = PHased ARray Research Synthetic aperture radar

-;  
 


8. Database nr.: 14891   =   Museumnummer: 1489-1    
DAU RMDU Asynchroon Buffer Interface ASBI 4 / DAU RMDU Asynchroon Buffer Interface ASBI 4
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1989)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Elektronica boards, aangesloten op de interne bus, bepaalden de functies van de RMDU. Daaronder ook dit ASBI board dat diende om data van ARINC (Aeronautical Radio Inc.) 419 of 429 databussen te plukken. Over deze bussen communiceerde boordapparatuur met elkaar. ARINC-data verschijnt asynchroon op de bus en bestaat uit eenheden van 32 bits (8-bits label en 24-bits datawoord). Op basis van het label werd de data door het ASBI-board geselecteerd en gebufferd totdat het betreffende ARINC-datawoord, verdeeld over twee RMDU-woorden van 12 bits, werd overgenomen en in de uitgaande seriële digitale datastroom van de RMDU werd geplaatst. Op één ASBI board konden 4 ARINC bussen worden aangesloten.
The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). Electronics boards, connected to the internal bus, were determining the functions of the RMDU. This also included this ASBI board that was used to take data from ARINC (Aeronautical Radio Inc.) 419 or 429 data buses. On-board equipment communicated with each other via these buses. ARINC data appears asynchronously on the bus and consists of 32-bit units (8-bit label and 24-bit data word). Based on the label, the data was selected by the ASBI-board and buffered until the selected ARINC data word, divided into two 12-bit RMDU words, was taken over and inserted into the RMDU's serial digital data output. Up to 4 ARINC buses could be connected to one ASBI board.

-;  L=17cm, B=8cm, H=3cm ; 
 


9. Database nr.: 15010   =   Museumnummer: 1501    
DAU RMDU PSFU filter Bessel 10 Hz / DAU RMDU PSFU Filter Bessel 10 Hz
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1990)    [NLR]
De frequentie-inhoud van analoge signalen dient vóór digitalisatie begrensd te worden om zgn. aliasing-fouten te voorkomen. Hiertoe wordt het sensorsignaal via een elektrisch laagdoorlaatfilter aan de A/D converter aangeboden. In het ideale geval is de afsnijcurve oneindig steil en is er geen fase verandering. In dat geval kan de digitalisatiefrequentie beperkt worden tot 2x de hoogste frequentie die vóórkomt in het te meten sensorsignaal. Deze eigenschappen zijn echter niet te bereiken met praktische elektrische filters. Het ongewenste gevolg van sub-optimale filtering is de noodzaak om de digitalisatie-frequentie te verhogen in een mate die afhangt van de eigenschappen van het filter. Het was dus van belang om zo goed mogelijke filters toe te passen, qua steilheid, maar ook wat betreft fasegedrag.
Dit 10 Hz 4e orde Besse filter, ontwikkeld door het NLR, was daar één van. Het had een aanpasbare afsnijfrequentie (in dit gevel 10 Hz) en versterkingsfactor (1x – 2048x). De versterkingsfactor werd zo gekozen dat het volle schaalbereik van de A/D converter maximaal werd benut
De filters werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s), zie ook database nr. 90101. De gefilterde uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121).
Voor andere typen zie ook database nr. 13185, 14990, 15000, 15020 en 16330.

The frequency content of analog signals must be limited before digitizing in order to prevent so-called aliasing errors. For this purpose the sensor signal is supplied to the A/D converter via an electrical low pass filter. Ideally, the cut-off curve is infinitely steep and there is no phase change. In that case the digitizing frequency can be limited to 2x the highest frequency in the sensor signal to be measured. These properties however cannot be achieved with practical electric filters. The unwanted result of sub-optimum filtering is the need for increasing the digitizing frequency to an extent depending on the properties of the filter. It therefore was important to use the best possible filters in terms of steepness and phase behaviour.
This 10 Hz, 4th order Bessel filter developed by NLR was one of those. It featured a adjustable cut-off frequency (here set to 10 Hz) and a selectable gain (1x – 2048x). The actual gain was chosen for the filter output to match the full scale sensitivity of the A/D converter.
The filters were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs), see also database no. 90101. The filtered outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121).
For other models see also database no. 13185, 14990, 15000, 15020 and 16330.

-;  
 


10. Database nr.: 15060   =   Museumnummer: 1506    
DAU RMDU PSFU PSD 40 Hz / DAU RMDU PSFU PSD 40 Hz
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1986-01-01)    [NLR]
De elektrische signalen van de verschillende sensoren in het vliegtuig waarmee vliegproeven werden uitgevoerd, waren niet zonder meer geschikt om rechtstreeks aan de A/D converter in de RMDU toe te voeren voor omzetting naar een digitale waarde. Het signaal diende eerst bewerkt en gefilterd te worden (‘signaal conditionering”). Hiervoor waren, afhankelijk van het sensorsignaaltype, verschillende schakelingen beschikbaar. Deze signaal conditioneringskaart, de Phase Sensitive Demodulator (PSD), ontwikkeld door het NLR, was daar één van. De module was bedoeld voor het meten van signalen afkomstig van Lineair Variabele Differentiaal Transformators (LVDT) waarmee verplaatsingen kunnen worden gemeten. Deze geven een 400 Hz wisselspanning af die in fase (+) of tegenfase (-) is t.o.v een referentie wisselspanning. De te meten verplaatsing is af te leiden uit de grootte van het signaal en het teken van de fase. De PSD module zet dit om in een proportioneel gelijkspanningssignaal dat geschikt is voor digitalisering. Bij deze PSD werd het uitgangssignaal nog gefilterd met een 40 Hz, 2e orde Butterworth laagdoorlaatfilter om de 400 Hz rimpel te onderdrukken en als anti-aliasing filter. Voorbeelden van parameters, die zo gemeten werd werden, zijn de verplaatsingen van de Elevator en Stabilo aandrijvingen. Dit 40 Hz filter is geschikter voor meting van sneller wijzigende verplaatsingen dan eenzelfde soort filter (zie ook database nr. 15050) met een 10 Hz afsnijfrequentie.
Dit soort modules werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s, zie ook database nr. 90101). De uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121).
Voor andere typen signaal conditionering zie ook database nr. 14970, 15030 en 15050.

The electrical signals from the various sensors in the aircraft that was flight tested were generally not automatically suitable for direct application to an A/D converter for conversion to a digital value. The signal first had to be filtered or processed ("signal conditioning"). To this purpose different circuits were available, depending on the sensor signal type.
This signal conditioning board, the Phase Sensitive Demodulator (PSD), developed by NLR, was one of them. The module was intended to measure signals from Linear Variable Differential Transformers (LVDT), suitable for measuring displacements. An LVDT produces a 400 Hz AC (Alternating Current) signal that is in phase (+) or in reverse phase (-) with respect to a reference AC voltage. The displacement to be measured can be derived from the magnitude of the signal and the sign (+/-) of the phase comparison. The PSD module converts this into a proportional DC signal that is suitable for digitizing. The output signal of this PSD was filtered with a 40 Hz, 2nd order Butterworth low pass filter to suppress the 400 Hz ripple. Examples of parameters that were measured in this way are the movements of the drives of the elevator and the stabilizer of the aircraft. This 40 Hz filter is more suitable for faster changing displacements than the same kind of filter (see database no. 15050) with a 10 Hz cut-off frequency.
Modules of this type were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs, see also database no. 90101). The outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121)
For other signal conditioning modules see database nr. 14970, 15030 and 15050.

36.040.00.0575;  
 


11. Database nr.: 15070   =   Museumnummer: 1507    
DAU RMDU Receiver Transmitter / DAU RMDU Receiver Transmitter
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1987)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze module, ontwikkeld door het NLR, is er één van en dient om seriële digitale informatie die door een sensor of door een boordsysteem van het vliegtuig wordt uitgestuurd te selecteren en over te nemen. De module kan digitale data inlezen die voldoet aan de RS-232 of -424 norm. Voorbeelden van apparatuur met een dergelijke output waren de Engine Electronic Control van de Fokker 50 en diverse typen GPS ontvangers. De programmering van de module, nodig om de gewenste datawoorden te selecteren, gebeurde vanuit de besturing van de RMDU. De module was een eigen NLR ontwikkeling. Een verbeterd model met gebruikersvriendelijkere programmering kwam later beschikbaar (zie ook database nr. 15080).

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This module, developed by NLR, is one of those and serves to select and take over serial digital information transmitted by a sensor or an on-board aircraft system. The module can read in digital data that meets the RS-232 or -424 standard. Examples of equipment with such an output were the Engine Electronic Control of the Fokker 50 and various types of GPS receivers. The programming of the module, required to select the desired data words, was done from the RMDU control. The module was an NLR development. An improved model with more user-friendly programming became available later (see also database no. 15080).

-;  
 


12. Database nr.: 15080   =   Museumnummer: 1508    
DAU RMDU Receiver Transmitter RS422 / DAU RMDU Receiver Transmitter RS422
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1989)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze door het NLR ontwikkelde module is er één van en dient om seriële digitale informatie die door een sensor of door een boordsysteem van het vliegtuig wordt uitgestuurd te selecteren en over te nemen. De module kan digitale data inlezen die voldoet aan de RS-232 of -424 norm. Voorbeelden van apparatuur met een dergelijke output waren bv. de Engine Electronic Control van de Fokker 50 en diverse typen GPS ontvangers. De programmering van de module, nodig om de gewenste datawoorden te selecteren, gebeurde vanuit de besturing van de RMDU. De module was een eigen NLR ontwikkeling. Deze versie was een verbeterd, gebruikersvriendelijker model van de eerste versie (zie ook database nr. 15070).

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This module, developed by NLR, is one of those and serves to select and take over serial digital information transmitted by a sensor or an on-board aircraft system. The module can read in digital data that meets the RS-232 or -424 standard. Examples of equipment with such an output were the Engine Electronic Control of the Fokker 50 and various types of GPS receivers. The programming of the module, required to select the desired data words, was done from the RMDU control. The module was an NLR development. This version was an improved, more user-friendly model of the first version (see also database no. 15070).

-;  
 


13. Database nr.: 15090   =   Museumnummer: 1509    
DAU RMDU Scanivalve driver NLR / DAU RMDU Scanivalve Driver NLR
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1985)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU.
Deze Scanivalve driver was een bijzondere, door het NLR ontwikkelde, module die geen data inlas, maar een sensor, nl. de Scanivalve, zodanig aanstuurde dat de verschillende, met dat device verbonden drukleidingen in een vaste volgorde na elkaar werden doorverbonden met één en dezelfde druksensor. De output van deze sensor werd vervolgens gesynchroniseerd met het schakelen van de scanivalve via een apart ingangskanaal door de RMDU ingelezen.
Een voorbeeld van de toepassing van een Scanivalve was de meting van de drukverdeling in de luchtinlaat van de motor van de Fokker 50.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This Scanivalve driver was a special module, developed by NLR, that didn’t read in data, but controlled a sensor, the Scanivalve, in such a way to connect the pressure lines attached to the device one after the other in a fixed order to one and the same pressure sensor. The output of this sensor was then read in by the RMDU synchronized with the scanivalve switching via a separate input channel.
An example of the application of a Scanivalve was the measurement of the pressure distribution in the air inlet duct of the Fokker 50 engine.

-;  
 


14. Database nr.: 15100   =   Museumnummer: 1510    
DAU RMDU SMS mux Bus Interface / DAU RMDU SMS Mux Bus Interface
Luchtvaartuigen -- Vliegproefinstrumentatie           (1990)    [NLR]
De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU
Dit Store Management System (SMS) bus interface was daar één van. Hiermee konden geselecteerde datawoorden worden afgenomen van de digitale communicatiebus in een militair vliegtuig tussen het on-board systeem en het store systeem voor opname in de RMDU output.

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU.
This Store Management System (SMS) bus interface was one of those. The interface took selected data words from the digital communication bus between the on-board system and the store system in a military aircraft for insertion into the RMDU output.

-;  
 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 11 april 2023