Homepage SBEN Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe objecten op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden objecten : 5   (uit: 169)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 05800  
Windtunnelmodel doorstroomgondel F28 / Wind tunnel model of through-flow nacelle F28
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLR]
Windtunnelmodel van een doorstroomgondel ten behoeve van een model van de Fokker F28 Fellowship. Hiermee kan het massatransport door de "open" motor worden gemeten om het effect van de motorinlaat op de vleugelstroming te bepalen.
Wind tunnel model of through-flow nacelle for a Fokker F28 Fellowship model. This allows mass transport through the "open" engine to be measured to determine the effect of the inlet-flow on the wing aerodynamics.

Zie ook Beeldbankfoto 00098.

 


2. Database nr.: 05830  
Model VFW 614
Luchtvaartuigen -- Vliegtuigmodellen             
Dit is een showmodel van de VFW 614; een West-Duits ontwerp voor een klein passagiersvliegtuig (40-44 passagiers) van de Vereinigte Flugzeugwerke (VFW) ter vervanging van de Douglas DC-3. Een bijzonderheid was de plaatsing van de motoren boven de vleugel om het geluid van de motor naar de grond toe af te schermen. Fokker raakte al in 1966 bij dit project betrokken en door de fusie in 1969 werd het een gemeenschappelijk Duits-Nederlands project. Door tegenvallende verkopen, met name na het neerstorten van een prototype en de concurrentie met de Fokker F27 in hetzelfde marktsegment, werd het project in 1977 beŽindigd. Het NLR was betrokken bij enkele beproevingsprojecten (zie Beeldbankfoto's 00383 en 00746).
This is a show model of the VFW 614; a West German design for a small passenger aircraft (40-44 passengers) of the Vereinigte Flugzeugwerke (VFW) to replace the Douglas DC-3. The quite remarkable position of the engine above the wing was chosen to shield the engine noise away from the ground. Already in 1966 Fokker was involved in this project and it became a joint project after the merger between Fokker and VFW in 1969. Due to a crash of one of the prototypes and the competition with the Fokker F27 in the same market segment, the project was terminated in 1977. NLR was involved in a number of test projects (see photos 00383 and 00746).

-;  
 


3. Database nr.: 09360  
Windtunnelmodel VFW 614 drukken / Wind tunnel model VFW 614 pressure
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLR]
De VFW 614 was een West-Duits ontwerp voor een klein passagiersvliegtuig (40-44 passagiers) van de Vereinigte Flugzeugwerke (VFW). Een bijzonderheid was de plaatsing van de motoren boven de vleugel om het geluid van de motor naar de grond toe af te schermen. Fokker raakte al in 1966 bij dit project betrokken en door de fusie in 1969 werd het een gemeenschappelijk Duits-Nederlands project. Door tegenvallende verkopen, met name na het neerstorten van een prototype en de concurrentie met de Fokker F27 in hetzelfde marktsegment, werd het project in 1977 beŽindigd. Het drukkenmodel werd gebruikt voor hoge snelheidsmetingen in de HST.
The VFW 614 was a West-German design for a small passenger aircraft (40-44 pax) of the Vereinigte Flugzeugwerke. The quite remarkable position of the engine above the wing was chosen to shield the engine noise away from the ground. Already in 1966 Fokker was involved in this project and it became a joint project after the merger between Fokker and VFW in 1969. Due to a crash of one of the prototypes and the competition with the Fokker F27 in the same market segment, the project was terminated in 1977. The pressure model was used for high speed tests in het HST.

Zie ook Object 09370.
Zie ook Beeldbankfoto 00383.
Ref: A. Elsenaar: 0.2 < Ma < 4.0: 50 years of high speed wind tunnel testing in the Netherlands, p. 72

 


4. Database nr.: 17070  
Bord Fokker F.VII H-NACC (Delfts blauw) / Plate Fokker F.VII H-NACC (Delft Blue)
Mensen -- Memorabilia           (1924)    [Delft]
Delfts Blauw bord met de tekst "Och zeil! Och stoom! Kiest vrij uw sop, *19*ik zoek het hoopvol hooger op*24*". Bij de zeilboot staat 1597 geschreven; bij de stoomboot 1871. Het vliegtuig in het midden is de Fokker F.VII met de registratie H-NACC (ingeschreven van juni 1924 tot juli 1926).
Delft Blue plate with the text "Och zeil! Och stoom! Kiest vrij uw sop, *19*ik zoek het hoopvol hooger op*24*" (translated: Oh sail! Oh steam! Choose your suds freely, *19*I look up hopeful higher*24*). Nearby the sailboat is written 1597; nearby the steamboat 1871. The plane in the middle is the Fokker F.VII with registration H-NACC (registered from June 1924 to July 1926).

Zie ook: Mevrouw De Wever bij de RSL en het NLL, SBEN Nieuwsbrief 80, september 2021, p. 6-8.

 


5. Database nr.: 18810  
Isolatiekoussnijder / Isolation sleeve cutter
Werkplaatsen -- Elektronische werkplaatsen           (ca. 1967)    [NLR]
Het bouwsel is een sliefjes (sleeves) machine ontworpen en gebouwd van FAC-systeem (professioneel Meccano) onderdelen door Gerrit de Waal van afdeling WE/IE etc.. Sliefjes zijn stukjes isolerende plastic kous, die bij het solderen van draden op connectorpennen sluiting voorkomen. Het was een ingenieus apparaat met automatisch invoer van de kous en instelbare lengte van de sliefjes. Het snijden ging met een schaartje, dat gemonteerd is aan een bewegende arm.
The structure is a sleeves machine designed and built of FAC system (professional Meccano) parts by Gerrit de Waal of Department WE/IE etc.. Sleeves are pieces of insulating plastic, that prevent short circuit problems after soldering wires on connector pins. It was an ingenious device with automatic input of the sleeves and adjustable length. The cutting was done with scissors mounted on a moving arm.

Opmerking: Het FAC-systeem is in 1952 ontwikkeld in Zweden. De fabriek heeft een uitgebreide Webpagina. Er is ook een kort Wikipedia item, met een paar interessante links.
Note: The FAC system was developed in Sweden in 1952. The factory has an extensive Web page. There is also a short Wikipedia entry, with a few interesting links.

-;  
 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 30 april 2022