Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN)
 → 
 →  [Database nr. 90121]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 90121
 
Titel : DAU RMDU / DAU RMDU Main Unit
Fabrikant : Teledyne Syst
Aanschafdatum : 1978-10-10
Beschrijving : De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Deze datastroom werd verbonden met een data recorder aan boord (zie ook database nr. 07301) of met een telemetriezender. De RMDU was oorspronkelijk ontwikkeld door de Teledyne Company voor het DC-10 vliegproevenprogramma van de Douglas Aircraft Company. In samenwerking met het NLR zijn een aantal verbeteringen ontwikkeld die toegepast zijn in de Fokker 50 en 100 testprogramma’s. De RMDU was de ruggengraat van de meetsystemen in deze vliegtuigen. De RMDU was de derde generatie digitale meetsystemen in gebruik bij het NLR na de DR8 en de FDAU.
De RMDU voldeed aan chapter 4: PCM (Pulse Code Modulation) van de IRIG (InterRange Instrumentation Group)-106 Telemetry Standaard.
Een functionele RMDU bestond uit een kast (dit object) met een voedingsunit (zie ook database nr. 90081). In de kast lag een elektrische bus waarmee de diverse elektronica kaarten, die verschillende functies hadden, waren verbonden en waarover zij met elkaar communiceerden. Dit waren besturingskaarten (zie ook database nr. 07041), A/D-conversiekaarten (zie ook database nr. 07031 en 07021) en kaarten die de verschillende inkomende signalen op het standaard busniveau en in een standaard format brachten (“signaal conditionering”). Voorbeelden van deze laatste groep zijn database nrs. 14911, 14930, 15111, 15080, 15100 en 15131.
De besturingskaarten werden met PROM’s (Programmable Read-Only Memory) geprogrammeerd die samplefrequentie en samplevolgorde van de sensoren bepaalden. Dit zich steeds herhalende patroon werd “data cycle” genoemd. De volgorde en frequentie van de aftasting van de sensorkanalen De externe sensorsignalen werden via een Junction Box (zie ook database nr. 09181) samengevoegd en met de RMDU verbonden. Ook de uitgaande verbinding met de datarecorder liep via deze box. Het geheel werd in een standaard VASIR instrumentatierek ondergebracht (VA Standaard Instrumentatie Rek).
N.B. In die periode was de afdeling NLR-VA verantwoordelijk voor alle vliegproefinstrumentatiewerkzaamheden op het NLR).

The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS (Measuring, Recording and Processing System) system on board the aircraft under test in the period 1977 - 1994. The electrical signals from measuring sensors at different locations in the aircraft were fed into the RMDU and made suitable for insertion into a serial digital data stream. This data stream was connected to a data recorder on board (see also database no. 07301) or to a telemetry transmitter. The RMDU was originally developed by the Teledyne Company for use in the DC-10 flight test programme of the Douglas Aircraft Company. In cooperation with NLR a number of improvements were developed for use in the Fokker 50 and Fokker 100 flight test programmes. The RMDU was the backbone of the measurement systems on board these aircraft. The RMDU was the third generation of digital data acquisition systems used by NLR. It succeeded the DR8 and FDAU. The RMDU complied with chapter 4: PCM (Pulse Code Modulation) of the IRIG (InterRange Instrumentation Group)-106 Telemetry Standards.
A functional RMDU consisted of a box (this object) with a power supply unit (see also database no. 90081). In the box was an electrical bus to which the various electronic cards with different functions were connected and through which they communicated. These boards were control cards (see also database no. 07041), A/D converter cards (see also database no. 07031 and 07021) and cards that took care of the conversion of the various incoming signals to the standard bus level and to a standard format (signal conditioning). Examples of the latter group are database nr. 14911, 14930, 15111, 15080, 15100 en 15131.
The control cards were programmed with PROMs (Programmable Read-Only Memory) that defined the sampling frequency and sampling sequence of the sensors. This continuously repeating pattern was called “data cycle”. The external sensor signals were combined via a Junction Box (see also database no. 09181) and connected to the RMDU. The output connection to the data recorder was also via this junction box. The whole system was installed in a standard VASIR instrumentation rack (VA’s Standard Instrumentation Rack).
N.B. At the time the NLR-VA department was responsible for all flight test instrumentation work at NLR.
 
Museumnummer : 0675-1
Rubriek : Luchtvaartuigen
Subrubriek : Vliegproefinstrumentatie
NLR registratienr. : 36.040.00.0287
Afmetingen :
Type : 838030
Serienummer : 093
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 13 april 2023