Homepage Erfgoednlrcollecties Objecten Beheer Systeem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Aerodynamica ==> Windtunnelmodellen     

Aantal gevonden objecten : 20   (uit: 174)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Database nr.

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00540   =   Museumnummer: 0054    
Windtunnelmodel HST/SST Europa raket (links)
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (ca. 1970)    [NLR]
Windtunnelmodel voor hoge snelheidstesten
Wind tunnel model for high speed tests

L=17cm, B=17cm, H=87cm ; 
 


2. Database nr.: 00570   =   Museumnummer: 0057    
Windtunnelmodel Eiffeltunnel luchtschip Boerner / wind tunnel model Eiffel Tunnel Boerner air ship
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (1919)   
De opdrachtgever voor de metingen is het Luchtverkeersyndicaat. Het luchtschip wordt aan het begin van de 20e eeuw gezien als een veelbelovend vervoermiddel. De in 1919 door de RSL uitgevoerde metingen hebben als doel het bepalen van de weerstand van het aan draden opgehangen model bij verschillende snelheden en bij verschillende lengten van het model.[1]
The principal for the tests is the Air Transportation Syndicate. In the beginning of the 20th century the air ship is regarded a very promising means of transportation. The purpose of the test executed by the RSL is to determine the drag of the model, which was suspended by wires, at different air speeds and lengths of the model.[1]

Referenties:
[1] Onderzoek naar het Boerner luchtschipmodel, RSL rapport A.0003

Zie ook Beeldbankfoto 00374.

L=105cm, B=14cm, H=10cm ; 
 


3. Database nr.: 00580   =   Museumnummer: 0058    
Windtunnelmodel Eiffeltunnel Plesman veeldekker / Wind Tunnel Model Eiffel Tunnel of Plesman Aircraft Configuration
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen             
In ref. [1] wordt gesproken over een “uitvinder” die het verzoek deed een bijzonder vliegtuigmodel te onderzoeken. Het model heeft een liftproducerend oppervlak, dat meer over de lengte van de romp is verdeeld dan bij de toen bestaande vormen met een grote vleugel. Hierdoor zou de breedte (spanwijdte) van het vliegtuig relatief kleiner zijn. Dit zou een aantal praktische bezwaren kunnen oplossen, die de komst van grotere vliegtuigen met zich mee brengt. Twee modellen, waarvan een op de foto zichtbaar is, worden in de windtunnel getest. Zij verschillen in de plaats aan de romp en het aantal horizontale draagvlakken. Het onderzoek [2] levert de volgende conclusies op, die voor kenners van de aerodynamica geen verrassing zijn:
- beide modellen geven een in verhouding van de lift zeer grote weerstand.
- een belangrijk deel van deze weerstand zal gevormd worden door de geïnduceerde weerstand, die door de kleine draagvlakbreedte zeer hoog is.
- deze grote geïnduceerde weerstand is bij het voorgestelde vliegtuigtype onvermijdelijk.
De betreffende vliegtuigconfiguratie is bedacht door Albert Plesman, de latere president-directeur van de KLM en is niet in de praktijk gebruikt.

In ref [1] an “inventor” is mentioned who wants the RSL to test a special aircraft model. Instead of one wing the model has a number of smaller wing type attachments between the nose and the end of the fuselage. In this way the span of the aircraft can be kept relatively small and a number of problems related to the advent of bigger aircraft can be solved. Two models, one of those is on the picture, have been tested. They differ in the number and location of the “stub wings” on the fuselage. The test [2] gives the following main conclusions, which will not surprise those who are familiar with aerodynamics.
- both models have a high drag compared to the lift they produce.
- an important part of this drag is caused by the induced drag, which is high because of the low aspect ratio of the stub wings.
- the high induced drag is inherent to the proposed aircraft configuration.
This configuration is a creation of Albert Plesman, the later president-director of KLM and has not been used in practice.

Referentie:
[1] Maandverslagen van de RSL 1926, publicatie 2010-06 van de Stichting Historisch Museum NLR

[2] Rapport: “Onderzoek van twee vliegtuigmodellen voor den Heer Plesman”, RSL rapport A.159, november 1926

 


4. Database nr.: 00600   =   Museumnummer: 0060    
Windtunnelmodel Eiffeltunnel dubbeldekker van De Vignon Vandevelde / Wind Tunnel Model Eiffel Tunnel Biplane Wing of De Vignon Vandevelde
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen             
Zie ook Beeldbankfoto 00051.
 


5. Database nr.: 02590   =   Museumnummer: 0259    
Windtunnelmodel LST-NOP Spaans passagierschip / wind tunnel model LST-NOP of Spanish passenger boat
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLR]
Nadat het scheepsontwerp gereed is wordt vaak eerst een schaalmodel gebouwd. Het wordt in de windtunnel getest, onder andere om vast te stellen of de rookgassen uit de schoorsteen hinder veroorzaken bijvoorbeeld voor de passagiers op het zonnedek. Soms moest het ontwerp daarna nog aangepast worden.
Often, after completion of the ship design, a scale model is built. It is tested in the wind tunnel, amongst others to determine whether the exhaust gases from the funnel cause hindrance for example to the passengers at the sun-deck. In some cases the design had to be changed.

 


6. Database nr.: 02750   =   Museumnummer: 0275    
Windtunnelmodel LST fregat Van Speyk Klasse / wind tunnel model frigate Van Speijk class
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLR]
In 1966 bestelde de Koninklijke Marine Westland Wasp helikopters, speciaal ontworpen om te opereren van fregat type schepen, zoals de Nederlandse Van Speijk klasse. Het was noodzakelijk om de operationele limieten te bepalen voor het opereren van de Wasp vanaf dit schip. Het NLR speelt al meer dan vijftig jaar een prominente rol bij het uitvoeren van alle stappen bij deze helikopter-schip kwalificaties:
1. bouwen van een windtunnelmodel van het schip (zie foto);
2. windtunnelproeven naar het gedrag van rookgassen uit de schoorsteen over het helikopterdek en naar het windveld om het schip;
3. onderzoek naar de nauwkeurigheid van het wind meetsysteem van het schip;
4. bepalen van de bewegingseigenschappen van het schip;
5. vaststellen van de besturingseigenschappen van de helikopter in de hover;
6. uitvoeren van vliegproeven aan boord in allerlei weercondities, waarbij helikopter en schip geïnstrumenteerd zijn.
De uitkomst is een overzicht van de limieten voor de relatieve windrichting en snelheid voor start/landing tijdens dag en nacht operaties.

In 1966 the Royal Netherlands Navy ordered Westland Wasp helicopters, specifically designed to operate from frigate type ships, such as the Dutch Van Speijk class (foto). It was necessary to determine the operational limits for the combination Wasp and Van Speijk. Already more than fifty years NLR plays a prominent role in performing all steps in these helicopter-ship qualifications, whereby helicopter and ship are instrumented:
1. building a wind tunnel model of the ship;
2. wind tunnel testing to identify the presence of exhaust gases from the funnel above the helicopter deck and assessing the wind flow pattern around the ship;
3. investigating the accuracy of the ships wind measuring system;
4. studying the ships movements at sea;
5. assessing the helicopter flight characteristics in the hover;
6. execution of flight trials with the ship in all kind of weather conditions, while helicopter and ship are instrumented.
The outcome is a set of limitations for the relative wind direction and speed at take off/landing during day and night operations.

Zie ook Beeldbankfoto 00521

 


7. Database nr.: 02800   =   Museumnummer: 0280    
Windtunnelmodel PT NACA Kolibrie helikopter NACA 0012 rotorblad / Wind Tunnel Model PT NACA 0012 rotor blade
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen             
De foto laat een sectie zien van het rotorblad van de Kolibrie helikopter. Het is voorzien van drukgaatjes en drukleidingen ten behoeve van windtunnelmetingen door het NLL. Het getal 0012 wil zeggen dat het een symmetrisch profiel betreft waarbij de maximale dikte 12% is van de breedte (koorde).
The picture shows a section of the rotor blade of the Kolibrie helicopter. It is provided with pressure taps and pressure lines for wind tunnel tests by NLL. The number 0012 means that the maximum thickness of the symmetrical profile is 12% of the width(chord).

Zie ook beeldbankfoto's 20001 en 20002.

 


8. Database nr.: 03200   =   Museumnummer: 0320    
Windtunnelmodel Eiffeltunnel Fokker F.II
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (1920-06)    [Fokker]
Dit is het eerste windtunnel model van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (de RSL). Het is gemaakt door de RSL op basis van opmetingen aan het werkelijke vliegtuig dat later het eerste laboratoriumvliegtuig van de RSL zou worden. Het model werd bevestigd aan de zgn. 'Eiffelsche balans' naar een obtwerp van Gustave Eiffel. De metingen aan dit model waren o.a. bedoeld voor vergelijking met de vluchtgegevens.
This is the first windtunnel model of the RSL. It was manufactured by the modelshop on the basis of measurements taken from the real aircraft that became some time later the first laboratory aircraft. The windtunnel measurements have been made with the so called 'Eiffelsche balans', a balance designd originally bij Gustave Eiffel. The measuremetns have been made to compare with flight test results.

Zie beeldbankfoto 00004 voor een foto van het model in de tunnel

Referenties:
Berg, B. van den : Windtunnels en windtunnelmetingen in vroegere tijden bij RSL en NLL. NLR Museum Publicatie 2013-01 (2013)

L=58cm, B=85.5cm, H=18cm ; 
 


9. Database nr.: 04830   =   Museumnummer: 0483    
Windtunnelmodel HST/SST Ariane 5 raket met Hermes
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (ca. 1985)    [NLR]
Windtunnelmodel van Ariane 5 draagraket en Europese ruimtependel Hermes gemeten in de hoge snelheidswindtunnel (HST) en supersone windtunnel (SST) bij het NLR.
Model of Ariane 5 launcher with European shuttle Hermes measured in high speed wind tunnel (HST) and supersonic wind tunnel (SST).

Zie ook Beeldbankfoto 00183.

L=67cm, B=18cm, M=8cm ; 
 


10.    3 afbeeldingen
Database nr.: 04840   =   Museumnummer: 0484    
Windtunnelmodel HST/SST Geleide sonde GS/1
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLR]
In 1963 begonnen de systeemstudies aan een Geleide Sonde voor onderzoek in de atmosfeer tot 150 km hoogte en een zodanige besturing, dat het inslaggebied binnen een straal van 25 km kon worden gepositioneerd (voor atmosferisch onderzoek in bewoonde gebieden). Het programma werd ontwikkeld in samenwerking met de Commissie voor Geophysica en Ruimtevaartonderzoek (GROC). De GS-1 is gemeten in de HST (rond 1966). De ontwikkeling werd in 1970 stopgezet.
In 1963, system studies began on a Guided Probe for atmospheric research up to 150 km altitude and control in such a way that the impact area could be positioned within a radius of 25 km (for atmospheric research in inhabited areas). The programme was developed in collaboration with the Commission for Geophysics and Space Research (GROC). The GS-1 was measured in the HST (about 1966). The development was terminated in 1970.

Ref:
[1] Jaarverslag NLR 1966, p. 21.
[2] NLR rapport O.0033 - N.L.R. Vliegende Modellen 1956 - 1966 van Fokkinga, G.Y.
[3] NLR rapport O.0036 - Voorstudie voor een geleide sonderingsraket van Boersma, G.

H=96cm, M=16cm ; 
 


11. Database nr.: 05020   =   Museumnummer: 0502    
Windtunnelmodel HST Ariane 1 raket met starttoren
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen           (ca. 1975)    [NLR]
Windtunnelmodel voor HST met lage (wind)snelheden in dwarsrichting.
Het NLR is van 1966-1973 voor ELDO en daarna ESA, de coördinerende autoriteit voor alle aerodynamisch onderzoek. Dit betreft windbelasting op de draagraket in de lanceertoren en de hoge belastingen tijdens de vlucht.

Model of Ariane launcher for low speed measurements in side directions in the high speed wind tunnel (HST) for high Reynolds numbers. NLR are between 1966 and 1973 for ELDO and later for ESA the coordinating authority for all aerodynamic research.

Zie ook beeldbankfoto 00130.

L=54cm, B=54cm, H=23cm (Voet); L=23cm, B=20cm, H=157cm (Toren); H=172cm, M=28cm (Raket); 
 


12. Database nr.: 05470   =   Museumnummer: 0547    
Windtunnelmodel HST/SST vrij-vliegend model MO-3 / Wind tunnel model HST/SST free flying model MO-3
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLR]
Zie ook beeldbankfoto 00160 van dit model in de windtunnel
 


13. Database nr.: 05760   =   Museumnummer: 0576    
Windtunnelmodel LST verkeersportaal dubbel / Wind tunnel model double traffic gantry
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [Van Doorn]
Zie ook Beeldbankfoto 00521
 


14. Database nr.: 05770   =   Museumnummer: 0577    
Windtunnelmodel LST-NOP verkeersportaal enkel / Wind tunnel model LST-NOP traffic gantry single
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLR]
Zie ook Beeldbankfoto 00521
 


15. Database nr.: 05800   =   Museumnummer: 0580    
Windtunnelmodel LST doorstroomgondel F28 / Wind tunnel model LST of through-flow nacelle F28
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLR]
Windtunnelmodel van een doorstroomgondel ten behoeve van een model van de Fokker F28 Fellowship. Hiermee kan het massatransport door de "open" motor worden gemeten om het effect van de motorinlaat op de vleugelstroming te bepalen.
Wind tunnel model of through-flow nacelle for a Fokker F28 Fellowship model. This allows mass transport through the "open" engine to be measured to determine the effect of the inlet-flow on the wing aerodynamics.

Zie ook Beeldbankfoto 00098.

 


16. Database nr.: 06480   =   Museumnummer: 0648    
Windtunnelmodel HST ELDO-A met starttoren
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLR]
Model van ELDO-A lanceervoertuig met starttoren voor testen van invloed van dwarswind op het lanceerplatform
Model of ELDO-A launcher with start tower for testing the impact of cross winds when on launch site

Zie ook Beeldbankfoto 00130.

L=30cm, B=60cm, H=150cm ; 
 


17. Database nr.: 06490   =   Museumnummer: 0649    
Windtunnelmodel HST/SST Ariane 1 (achter) / wind tunnel model HST/SST Ariane 1 launcher (back)
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLR]
Zie ook Beeldbankfoto 00113.
L=50cm, B=50cm, H=203cm ; 
 


18. Database nr.: 07380   =   Museumnummer: 0738    
Windtunnelmodel LST Kolibriehelikopter / Wind tunnel model LST Kolibrie helicopter
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLL]
Met dit 1:5 model dat representatief is voor de Kolibrie helikopter, gebouwd door de Nederlandse Helicopter Industrie, werden de luchtkrachten op de romp gemeten (1958).[1]
With this scale 1:5 model, which represents the Kolibrie helikopter, built by the Netherlands Helicopter Industry, the air forces acting on the fuselage were measured (1958).[1]

Referenties
[1] NLL rapport A.1490

Zie ook beeldbankfoto 20001.

L=85cm, B=39cm, H=39cm ; 
 


19. Database nr.: 09290   =   Museumnummer: 0929    
Windtunnelmodel LST Fokker G.I / Wind tunnel model LST Fokker G.I
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [TU-Delft]
Houten windtunnelmodel van de vooroorlogse Fokker G.I.
Wooden wind tunnel model of the pre-war Fokker G.I.

Zie ook beeldbankfoto 00515

 


20.    9 afbeeldingen
Database nr.: 09360   =   Museumnummer: 0936    
Windtunnelmodel VFW 614 drukken / Wind tunnel model VFW 614 pressure
Aerodynamica -- Windtunnelmodellen              [NLR]
De VFW 614 was een West-Duits ontwerp voor een klein passagiersvliegtuig (40-44 passagiers) van de Vereinigte Flugzeugwerke (VFW). Een bijzonderheid was de plaatsing van de motoren boven de vleugel om het geluid van de motor naar de grond toe af te schermen. Fokker raakte al in 1966 bij dit project betrokken en door de fusie in 1969 werd het een gemeenschappelijk Duits-Nederlands project. Door tegenvallende verkopen, met name na het neerstorten van een prototype en de concurrentie met de Fokker F27 in hetzelfde marktsegment, werd het project in 1977 beëindigd. Het drukkenmodel werd gebruikt voor hoge snelheidsmetingen in de HST.
The VFW 614 was a West-German design for a small passenger aircraft (40-44 pax) of the Vereinigte Flugzeugwerke. The quite remarkable position of the engine above the wing was chosen to shield the engine noise away from the ground. Already in 1966 Fokker was involved in this project and it became a joint project after the merger between Fokker and VFW in 1969. Due to a crash of one of the prototypes and the competition with the Fokker F27 in the same market segment, the project was terminated in 1977. The pressure model was used for high speed tests in het HST.

Zie ook Object 09370.
Zie ook Beeldbankfoto 00383.
Ref: A. Elsenaar: 0.2 < Ma < 4.0: 50 years of high speed wind tunnel testing in the Netherlands, p. 72

 


 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 21 juni 2023